BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrewicz Lesław
Tytuł
Identyfikacja konkurentów na giełdzie
Identifying competitors at the stock market
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 7, s. 2-8
Słowa kluczowe
Giełda, Konkurencja, Strategia konkurencji, Zachowania konkurencyjne
Stock exchange, Competition, Competition strategy, Competitive behaviour
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na kwestii zasadności i metod przeprowadzania identyfikacji konkurentów na rynku giełdowym. Celem pracy jest wskazanie trudności, wyzwań i szans związanych z dokonywaniem owej identyfikacji przez spółki giełdowe. Punktem wyjścia jest pokazanie konieczności traktowania rynków akcji jako areny walki konkurencyjnej przedsiębiorstw osobnej od rynków produktów. Następnie przedstawione są główne podejścia stosowane do ich identyfikacji na rynkach produktów i zanalizowane możliwości ich aplikacji do rynków akcji. Wobec wykazanych wad i ograniczeń zaproponowane jest alternatywne podejście, oparte ma koncepcji modeli biznesowych Slywotzky'ego. Ostatnia część pracy przedstawia konsekwencje niestosowania identyfikacji i analizy konkurentów na giełdzie oraz wyzwania, przed jakimi stoi rozwój i upowszechnienie wiedzy z tego zakresu zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to demonstrate the legitimacy and methods of identifying firm's competitors on the stock market, and to point to chances, challenges and barriers involved in the process. The paper begins with explaining the necessity to perceive the stock market as a competitive arena separate to the product markets, and then it focuses on specific problems related to identifying stock market competitors. The author outlines main approached to identifying competitors, and applies them to the new context of the stock market. In view of their significant drawbacks an alternative approach is introduced, based on the idea of business designs, which was proposed by Slywotzky. The final part of the paper focuses on the negative consequences of abstaining from competitor identification and analysis on the stock market. It also describes challenges of developing and disseminating the new knowledge in this field both at theoretical and practical levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Clark, Managing Competitive Interactions, „Marketing Management" 1998, No. 4.
 2. K. Coyne, J. Witter, Taking the Mystery out of Investor Behavior, „Harvard Business Review" 2002, No. 9
 3. G. Day, D. Reibstein, Wharton on Dynamic Competitive Strategy, J. Wiley & Sons, New York 1997.
 4. J. Henry, P. Sanderson, R. Barker, J. Roberts, Owners or Traders? Conceptualizations of Institutional Investors and Their Relationship with Corporate Managers, „Human Relations" 2006, No. 8.
 5. R. Hodgetts, F. Luthans, Redefining Roles and Boundaries, Linking Competencies and Resources, ..Organizational Dynamics" 1999, No. 2.
 6. D. Ketchen, C. Snow, V. Hoover, Research on Competitive Dynamics: Recent Accomplishments and Future Challenges, .Journal of Marketing" 2004, No. 6.
 7. T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, J. Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 8. L. Pietrewicz, Grzechy główne krajowych IR, „Gazeta Giełdy Parkiet", 14.04.2008.
 9. L. Pietrewicz, Strategie konkurencji na giełdzie. Zarządzanie bazą inwestorów i kursem akcji, niepublikowana praca doktorska.
 10. A. Slywotzky, Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 11. K. Williams, From Shareholder Value to Present-day Capitalism, „Economy and Society" 2000, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu