BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zacharzewski Konrad
Tytuł
Etyczne uwarunkowania pośrednictwa giełdowego
Źródło
Przegląd Organizacji, 2008, nr 7-8, s. 33-37
Słowa kluczowe
Giełda, Obrót gospodarczy, Pośrednictwo finansowe, Umowa brokerska, Kodeks etyki, Etyka zawodowa, Etyka biznesu, Makler
Stock exchange, Economic turnover, Financial intermediation, Brokerage agreement, Code of ethics, Professional ethics, Business ethics, Broker
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustrój współczesnej giełdy opiera się na zasadzie monopolu maklerskiego. Pośrednictwo firm inwestycyjnych jest obowiązkowe w zakresie emisji walorów giełdowych oraz obrotu walorami giełdowymi. Firmy inwestycyjne są więc katalizatorem wielu skomplikowanych procesów, dzięki którym dochodzi do efektywnej cyrkulacji kapitału w wolnej gospodarce. Stąd też firmom inwestycyjnym stawiane są wysokie wymagania, uzasadnione potrzebą ochrony uczestników obrotu gospodarczego przed skutkami negatywnych zjawisk występujących w otoczeniu giełdy. Ochrona sfery prawnej uczestników obrotu giełdowego wymaga ustanowienia licznych ograniczeń natury normatywnej, ale jednym z kryteriów oceny działalności firm inwestycyjnych są kryteria etyczne. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Sądu Najwyższego 2007, z. 3, poz. 13.
  2. A. GRZESIAK, Przyczyny "katastrof" finansowych związanych z derywatami oraz podejmowane w ich następstwie działania, w: Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty (red.) P. KARPUŚ, J. WĘCŁAWSKI, Lublin 2003, s. 136.
  3. M. JAREMKO, T. KUCHARSKI, Jak maklerzy inwestorów wykiwali, "Gazeta Wyborcza" nr 237 z 10 października 2000 roku.
  4. G. SOŁTYSIAK, Kodeksy etyczne w Polsce, Warszawa 2006, s. 9 i nast.
  5. M. SUŁEK, J. ŚWINIARSKI, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001, s. 54-56.
  6. M. ŚRODA, Słowo wstępne. Biznes i cnoty, w: J. JACKSON, Biznes i moralność, Warszawa 1999, s. 15.
  7. K. ZACHARZEWSKI, Glosa do wyroku SN z dnia 20 maja 2005 roku, III CK 661/04, "Przegląd Sądowy" 2007, nr 9, s. 130 i nast.
  8. K. ZACHARZEWSKI, Umowa o pośrednictwo giełdowe, "Dom Organizatora", Toruń 2008, s. 75 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu