BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bywalec Grzegorz
Tytuł
Decentralizacja a funkcje finansów publicznych
Decentralisation in the Light of the Functions of Public Finance
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 6, s. 35-42, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Decentralizacja, Samorząd terytorialny
Public finance, Decentralization, Local government
Abstrakt
W literaturze ekonomicznej wyróżnia się trzy funkcje finansów publicznych: stabilizacyjną, redystrybucyjną oraz alokacyjną. Efektywność ich realizacji zależy m.in. od ustroju społeczno-politycznego kraju, a szczególnie od stopnia jego decentralizacji. W artykule podjęto próbę identyfikacji korzyści i wad realizacji poszczególnych funkcji finansów publicznych w zależności od skali decentralizacji państwa, oraz wskazania, które z nich mogą być efektywniej realizowane przez władze krajowe, a które korzystniej realizowałyby samorządy lokalne. (abstrakt oryginalny)

Economic literature distinguishes three functions of public finance: stabilisation, redistribution and allocation. The effectiveness of their implementation depends on the social and political system in the country, especially the extent of its decentralisation. The article attempts to identify the benefits and defects in the fulfilment of the individual functions of public finance according to the scale of decentralisation of the state and to specify which of them can be more effectively implemented by the state authorities and which can be more advantageously implemented by local authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.R. Aronson: Public Finance, McGraw - Hill Book Company, Nowy fork-Toronto 1985.
 2. R.M. Bird, F. Vaillancourt: Fiscal Decen tralization in Developing Countries: An Overview, (w:) Fiscal Decentralization in Developing Countries, ed. by R.M. Bird, F Vaillancourt, Cambridge University Press, Cambridge/England 1998.
 3. EM. Gaudemet, J. Molinier: Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 4. Ch.L. Leven: Uwagi w sprawie decentralizacji sektora publicznego, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 1-2.
 5. J. Litvack, J. Ahmad, R. Bird: Rethinking Decentralization in Developing Countries, The World Bank, Waszyngton 1998.
 6. J. Manor: The Political Economy of Democratic Decentralization, The World Bank, 1999.
 7. R.A. Musgrave, EB. Musgrave: Public Finance in Theory and Practice, McGraw - Hill Book Company, Nowy fork-Toronto 1984.
 8. S. Owsiak: Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. I. Pietrzyk: Dylematy decentralizacji w świetle teorii publicznej gospodarki lokalnej, (w:) Problemy gospodarki regionalnej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 10. R. Prud'homme: On the Dangers of Decentralization, Policy Research Working Paper 1252, The World Bank, Waszyngton 1994.
 11. E Saint-Ouen: Podział władzy w demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 6.
 12. K.S. Strumpf: Does Government Decentralization Increase Policy Innovation?, „Journal of Public Economic Theory" 2002, april, vol. 4, no. 2.
 13. A. Wojtyna: Decentralizacja finansów publicznych, „Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 14. W. Ziółkowska: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu