BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej, Grzelak Aleksander
Tytuł
Wizja reform WPR Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski
The Vision of CAP Reforms in the European Union from the Point of View of Polish Membership
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 103, s. 90-103
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rynek rolny, Polityka rolna, Sektor rolno-spożywczy
Common Agricultural Policy (CAP), Rural Development Plan, Agricultural markets, Agricultural policy, Agri-food sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono propozycje zmian we WPR i ich wpływ na podział środków pomiędzy I i II filarem wsparcia. Przybliżono zmiany w interwencji na rynkach rolnych, problemy dotyczące płatności bezpośrednich i przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich.

The main aim of this paper is the projection of future Common Agricultural Policy (CAP) reforms in the EU. The CAP has always been an important joint of the EU countries' integration. The attempts to limit the financial support for the agriculture and rural areas may lead to the beginning of the EU disintegration. Moreover, the increasing costs of globalisation processes cause the need of tightening the cooperation among the countries. The authors are of the opinion that further changes in the CAP should cause a more balanced distribution of the financial means amongst the farms. At the same time the support within the CAP should vary but the rule of relative freedom should be maintained when choosing the aims and agricultural and rural areas development criteria. Along with that one should aim at relative increase of the CAP II Pillar which will strengthen the market orientation of the EU agri-food sector and may raise the level of its cohesion. It is in Poland's interest to act against the re-nationalisation of budget expenditure concerning the agriculture and rural areas, as well as to act for the financial support increase. Other aims should include the extension of various programs and schemes, such as the support for semi-subsistence farms in Poland and the support of contract integration of agri-food producers with the food-processing industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Augustyńska-Grzymek i in., Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa 2000.
 2. M. Brzóska, Wizja polskiej wsi i rolnictwa, w: Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Murzyńska, Wyd. FDPA, Warszawa 2006, s. 165.
 3. A. Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 286.
 4. A. Czyżewski, A. Grzelak, Integracja czy globalizacja - dylemat współczesności, „Wieś Jutra" 2006, nr 12.
 5. A. Czyżewski, Redystrybucja dochodów na rzecze rolnictwa w świetle doświadczeń amerykańskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2003, nr 3.
 6. G. Dybowski, M. Kobuszyńska, B. Wieliczko, Swoboda decyzji narodowych odnośnie rynków rolnych, lERiGŻ, Warszawa 2005, s. 22.
 7. Dylematy uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, oprac. zes. SAEPR, FAPA, Warszawa 2006 r.,www.fapa.com.pl/saper.
 8. Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, red. M. Jerzak, A. Czyżewski, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Z. Floriańczyk, Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na poziom dochodów rolników w Polsce, lERiGŻ, Warszawa 2006, s. 140.
 10. P. Łysoń, J. Rowiński, Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013, lERiGŻ, Warszawa 2006, s. 19-21.
 11. G. Niewęgłowska, Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolno-środowiskowego, lERiGŻ, Warszawa 2005.
 12. Projekt sprawozdania w sprawie włączenia nowych państwa członkowskich do Wspólnej Polityki Rolnej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (2006/2042(INI)), Bruksela 2006, s. 8 i 14.
 13. Rozmowa z wicemin. rolnictwa K. Ardanowskim, Nowy PROW bliżej ziemi, „Top Agrar Polska", 2007, nr. 1.
 14. I. Szczepaniak, Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, lERiGŻ, Warszawa 2005, s. 31-32.
 15. B. Wieliczko, Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, IERiGŻ, Warszawa 2006 r., s. 64 i 66.
 16. Wprowadzenie systemu płatności bezpośrednich w państwach UE-15 w efekcie reformy WPR z Luksemburga z 2003 r., SEEPR, FAPA, Warszawa 2005, www.fapa.com.pl.sepr.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu