BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachimowicz Marcin
Tytuł
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
Criminal Liability for a Breach of the Provisions of the Act on Self-Government Employees
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 6, s. 60-65
Słowa kluczowe
Gwarancje pracownicze, Ochrona praw pracowniczych, Pracownicy samorządowi, Odpowiedzialność karna
Employee guarantee, Employee rights protection, Self-government employees, Criminal liability
Abstrakt
Autor dokonuje charakterystyki przestępstwa opisanego w art. 18a ust. 5 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, analizując przedmiot ochrony, podmiot, stronę podmiotową, stronę przedmiotową tego czynu zabronionego oraz sankcje karne grożące za jego naruszenie. Zwraca również uwagę na braki legislacyjne w kwestii oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, do złożenia których zobowiązani są pracownicy samorządowi, w szczególności zaś na brak w systemie powszechnie obowiązujących aktów prawnych regulacji dotyczących wzoru tego rodzaju oświadczenia, zawierającego zapis o odpowiedzialności karnej grożącej za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem. (abstrakt oryginalny)

The author describes the crimes referred to in article 18a(5) of the Act on Self-Government Employees of 22 March 1990, analysing the subject of the protection, the object, the subjective party, the objective party of this prohibited deed and the penal sanctions for its breach. Attention has also been drawn to the legislative shortcomings regarding declarations on conducting business activities, which self-government employees are obliged to submit, in particular the lack of universally applicable legal acts and regulations in the system regarding the specimen of this type of declaration, containing a provision on criminal liability for the submission of a declaration which is inconsistent with the actual status. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Góral: Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Warszawa 2005, s. 380.
  2. A. Grabacik: Antykorupcyjne rozwiązania w polskim prawodawstwie, „Służba Pracownicza" 2000, nr 5, s. 1.
  3. L. Kubicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie, Warszawa 1975, s. 71.
  4. B. Kunicka-Michalska, (w:) O. Górniok, W Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, B. Michalski, J. Skorupka: Kodeks karny, Część szczególna. Komentarz, Tom II, Warszawa 2004, s. 147.
  5. B. Mik: Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Kraków 2003, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu