BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solek Adrian (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przemiany w polskim sektorze telekomunikacyjnym w okresie transformacji ustrojowej
Changes in Poland's Telecommunication Sector During Systemic Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, nr 2, s. 181-204, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Sprzęt telekomunikacyjny, Telefonia komórkowa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przegląd literatury
Telecommunication, Telecommunication equipment, Mobile phone, Systemic transformation, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany zachodzące w polskim sektorze telekomunikacyjnym w okresie ostatnich piętnastu lat. Omówiono bariery i szanse jego rozwoju oraz podjęto próbę sprecyzowania dalszych zmian w przyszłości.

During the systemic transformation Poland's telecommunication sector was underdeveloped, and the 8.22 subscriber rate ranked our country the last but one among European nations. The legal changes commenced in the 1990s aimed at stimulating the expansion of the industry through liberalizing the market, introducing transparent regulation, privatizing the national operator (Telekomunikacja Polska SA) as well as adjusting Polish regulations to EU directives. The period of expansion may be divided into the following phases: the opening phase (1990-1995), the phase of statism (1995-1997), and the phase of liberal reorientation (since 1997). Apart from a considerable increase in the number of telephone lines and subscribers over the last 15 years, the penetration rate (32% - stationary telephones, and 45% - mobile) is still below average European levels, while the liberalization of the industry has not changed the dominant position of Telekomunikacja Polska SA, with its market share in the stationary telephones market at the level of 80-90%. Mobile phone operators, on the other hand, carried out their activities in a competitive environment. The barriers to the expansion of the telecommunication industry include: the strong position of Telekomunikacja Polska SA and its monopolistic practices, inefficient regulation, society's low living standards, high prices which reduce demand for services, weak financial standing of new operators, and lack of appropriate expansion policies, especially in non-urban areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 4th Report on Monitoring of Candidate Countries (Telecommunications Services Sector), ECSC-EC-EAEC, Brussels-Luxembourg 2004.
 2. Communications in Albania, lipiec 2004,www.fact-index.com/c/co/communications_in_albania.html.
 3. Dornisch D., Dynamika konkurencji w polskim sektorze telekomunikacyjnym: regulacja, prywatyzacja i rozwój multi-sieci [w:] Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, pod red. B. Błaszczyk i A. Cylwika, Raporty CASE, nr 27, Warszawa 1999.
 4. Firmy telekomunikacyjne działające w Polsce w roku 2003, lipiec 2004, www.computer-world.pl/top2000/top36.html.
 5. Hagemejer J., Kosztowne trzy minuty, „Rzeczpospolita” z 10 lutego 2003.
 6. Informacje o sektorze, lipiec 2004, Telekomunikacja Polska SA, www.tp-ir.pl.
 7. Infrastruktura - klucz do rozwoju (realizacja programu w zakresie rozwoju telekomunikacji; materiały na Sejmową Komisję Infrastruktury),Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003,www.mi.gov.pl/prezentacje/jednostki_dokumenty/l/infrastruktura_klucz_do_rozwoju_ii_l_0 9_2003.doc.
 8. Meller A., Nowe prawo telekomunikacyjne: co ostatecznie będzie nas obowiązywało?. Internet Standard, 30 lipca 2004, www.idg.pl/ news/ 69203.html.
 9. Netia - not just another CLEC, Netia, maj 2004. www.netia.pl/index.html?o=i&s= 173.
 10. OECD Communications Outlook 2003, OECD, Paris 2003.
 11. Polacy telefonują coraz więcej, Polska Agencja Prasowa, 27 lipca 2004 (cyt. za: www.money.pl/ gospodarka/ngospodarka/telekomunikacja).
 12. Polska Klasyfikacja Działalności, załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - (Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 289).
 13. Prawo telekomunikacyjne, www.prawo.hoga.pl/_default_full.asp?strona=l&id=l 1598.
 14. Rynek GSM w Polsce, www.one-2-one.pl/rynek.html.
 15. Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Rynku Elektronicznego, Warszawa 2003.
 16. Stan telekomunikacji w 2002 r. i I półroczu 2003 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.
 17. Telekomunikacja i technologie informacyjne. Liberalizacja w telekomunikacji, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 2001.
 18. Uchwała nr 15/2003 Prezydium Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie założeń do strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach 2004—2006, www.piit.org.pl.
 19. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535).
 20. Ustawa z 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1995 r., nr 60, poz. 310).
 21. Ustawa z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, www.sejm.gov.pl.
 22. Ustawa z 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r., nr 73, poz. 852).
 23. Ustawa z 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., nr 113, poz. 1070).
 24. Ustawa z 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1990 r., nr 86, poz. 504, z późn. zm.).
 25. Wykaz operatorów posiadających zezwolenie telekomunikacyjne uprawniające do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach stacjonarnych, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Warszawa 2004, www.urtip.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu