BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan, Mazur-Jelonek Aneta
Tytuł
Funkcjonowanie i kierunki rozwoju przedsiębiorstw dystrybucyjnych jako skutek procesów zmian w polskim sektorze energetycznym
The Trends of the Development of the Distribution Companies as a Result of the Process of Changes in the Polish Energy Sector
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 131-141, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Restrukturyzacja sektora energetyki, Przedsiębiorstwo energetyczne
Energy market, Energetics sector restructuring, Energy distribution companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęcie sygnalizowanego w tytule zagadnienia, podyktowane zostało trzema przyczynami: procesem transformacji sektora energetycznego, przygotowaniami do jego prywatyzacji oraz świadomością wśród przedsiębiorstw tego sektora o nieuchronności zmian, w wyniku procesów reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Zatem, celem opracowania było przedstawienie funkcjonowania i na tym tle określenie możliwości rozwoju badanych przedsiębiorstw w ramach sektora, a także rozwoju samego sektora, który posiada status sektora strategicznego.

This article presents results of the identification process and assessment of the actual state in the stribution companies, after changes that occurred during the last ten years. Against this background, is a possibility of development of these companies and this strategic sector. The changes that had taken place in this sector influenced the companies in a way that they took charge of their activity and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska J., Strategiczne modele działalności przedsiębiorstw dystrybucyjnych, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług 2003 -teoria i praktyka, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2003.
 2. Brzóska J., Pałucha K., Pyka J., Ocena zmian w sektorze paliwowo-energetycznym Polski na tle tendencji świnionych, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług 2003 - teoria i praktyka, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2003.
 3. Brzóska J., Pyka J., Uwarunkowania konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego w Polsce, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, norce wyzwania, 1.1, TNOiK, Katowice 2004.
 4. Głodziński E., Uwarunkowania zmian organizacyjnych przedsiębiorstw wchodzących na rynek międzynarodowy, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług 2003 - teoria i praktyka, TNOiK, Katowice 2003.
 5. Jankowski B., Spółki dystrybucyjne na liberalizującym się rynku energii w Polsce, szansę i zagrożenia, Regionalne Forum Światowej Rady Energetycznej, 16-18.12.1999.
 6. Mazur-Jelonek A., Uwarunkowania i skutki wdrożonych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych w energetyce, maszynopis, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 7. Piszczatowska J., Cztery energetyczne grupy na pewno w tym roku. Energetyka przyspiesza, "Parkiet" 2006, nr 228.
 8. Pyka J. (red.), Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym, TNOiK, Katowice 2004.
 9. Szczur M., Kierunki oraz efekty restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1998, nr l.
 10. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstw. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 11. Zerka M., Mikroekonomia przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Kto się boi TPA?, "Nafta&Gaz Biznes" 2003, wrzesień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu