BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Karol, Austen Jacek
Tytuł
Kierunki niezbędnych zmian w organizacji rynków hurtowych produktów rolnych w Polsce
The Directions of Necessary Changes in Organisations of Wholesale Food Markets in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 28-33, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Dystrybucja produktu, Handel hurtowy, Gospodarka żywnościowa
Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Product distribution, Wholesale trade, Food economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynki hurtowe produktów rolnych dają szansę na nowoczesną i stabilną organizację rynku świeżych produktów. Z tego powodu ich budowa stała się priorytetowym kierunkiem wsparcia budżetowego ze strony agencji rządowych w sektorze rolnym. W pracy podjęto próbę diagnozy przyczyn regresu w rozwoju inwestycji tej ważnej części infrastruktury rynku rolnego i uwarunkowań przeszkód tego rozwoju. Po analizie podjęto próbę wskazania możliwych kierunków działań dostosowawczych ze strony wszystkich uczestników tego procesu.

The wholesale market of agricultural products give a chance for modern and stability of market organisation in the fresh products. The aim of this study is to know and diagnose the reasons of decreasing investment in agricultural market. Moreover this article present the possible directions in adopting activities in this scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drelichowski L. (2000): Systemy logistyczne agrobiznesu w warunkach ekspansji sieci hipermarketów. Postępy Nauk Rolniczych nr 2.
  2. Grębowiec M. (2000): Znaczenie rynków instytucjonalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, t.IL, z.6., 133.
  3. Klepacki B. (1999): Giełdy towarowe jako czynnik determinujący rozwój produkcji rolnej. [W:] Giełdy Towarowe. SGGW, Warszawa.
  4. Krajewski K. (1997); Procesy dostosowawcze i przemiany w kanałach dystrybucji żywności nietrwałej w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. [W:] Rutkowski A., Zwierzycki W. (redakcja). Transport Żywności. Problemy dostawi dystrybucji w obszarze rynków hurtowych. Materiały III Konferencji 5-7 listopada 1997, Poznań/Kiekrz, PTTŻ Warszawa 1997 s.45.
  5. Krajewski K. (1998); Rynki hurtowe i giełdy rolne w Polsce. Życie Handlowe, 11, 43.
  6. Krajewski K. (2000); Rynki hurtowe żywności. Duże nakłady, małe efekty. Życie Handlowe 8.
  7. MRiRW (1999). Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych i Warszawskiej Giełdy Towarowej. I etap. Warszawa marzec 1999 r, maszynopis powielony.
  8. MRiRW (2001). Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych. II etap. Warszawa kwiecień 2001 r., maszynopis powielony.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu