BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał
Tytuł
Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego
From Administering to Public Management - the Transformation Determining Effective Public Sector Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 151-158, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Organizacje pożytku publicznego, Narzędzia zarządzania, Model kompetencji menedżerskich
Public benefit organisation, Management tools, Model of managerial competence
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu dokładniejszego zrozumienia istoty przejścia od administrowania do zarządzania publicznego, autor przeanalizował kolejne pojęcia: administrowanie, zarządzanie i przewodzenie. Omówił istotę zarządzania publicznego, jako podstawowej płaszczyzny zmian w organizacjach publicznych. W dalszej części artykułu autor przybliżył pojęcie i funkcje menedżera w organizacji publicznej.

The aim of this article is to show the process of changes which take place in public sector management and local government management. The author explains the changes by pointing out the differences between administration, management and leadership. The similarities of public and business sector were shown, revealing the possibilities to implement the rules of business management in the public sector. These similarities result from the need to act towards development, competition, effective planning and creating the product which provides the organization with its success. Further, public management was defined and basic differences between public management and administration were shown. Public management is the detailed discipline of management science, whose main area of inteiest is management in public sector organizations. Administration, defined as meeting law requirements is just a part of public management. The basic elements of public management, which is planning, organizing, leading and control were also explained. The third part of this article defines the idea of public manager. It is a person who is one of the conditions of the transformation from administration to public management. The main objectives of this position were also stated. Public manager is a person whose aim is to implement management process in his daily routine. It must be a person who meets a lot of requirements, both educational and personal. Effective manager should have management knowledge, be an entrepreneur, creative, persistent, charismatic, and honest. This approach underlines the differences between part of public leaders who are passive and have limited professional knowledge in management subject. The ending part of this article summarizes the idea of public management and public manager. The author gives practical advice as for the necessary changes in the process of leaders selection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 2. Hauser J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, www.gap.ae.krakow.pl.
 3. Hood Ch., Organization and Management in the Public Sector, Pitanan Publishing London, London 1996.
 4. Kleer J., Karpiński A., Owsiak S., Spór o przyszłość sektora publicznego, PAN, Warszawa 2005.
 5. Kożuch B., Istota zarządzania publicznego, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 4.
 6. Kożuch B., Markowski T., Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 7. Kożuch B., Zarządzanie publiczne ги teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 8. Krzyżanowski L, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Kubik K., Menadżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 10. Kurdycka B., Rozwój kadr administracji publicznej, WSAP, Białystok 2001.
 11. Lowton A., Rose A., Organization and Management in the Public Sector, Piton Publishing London, London 1996.
 12. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, AE, Kraków 1999.
 13. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. MSWiA, Jak zarządzamy urzędem? - Prawidłowa diagnoza jakości stosowanych rozwiązań, www.mswia.gov.pl.
 15. Pasieczny J., Drogi reformowania sektora publicznego, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 4.
 16. Rutka R., Kierowanie, [w:] A. Czermiński i in., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 17. Stępniewski J., Zarządzanie szpitalem, kompendium menedżera, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 18. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 19. Wysoki S., Zarządzanie jakością - narzędzie modernizacji administracji publicznej, "Służba Cywilna" 2001, nr 2.
 20. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, [w:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 21. Zwoliński K., Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu