BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korpysa Jarosław
Tytuł
Wpływ mobilności pracowników na proces kształtowania wartości przedsiębiorstwa
Impact of Employees' Mobility on Corporate Value
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, nr 2, s. 263-275, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Emigracja zarobkowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Enterprise value, Economic emigration, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych oraz przeanalizowano zależności między zarządzaniem pracownikami a wartością rynkową firmy, wykorzystując wskaźniki pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Poruszono również problem mobilności siły roboczej w Europie i jej wpływu na kształtowanie wartości przedsiębiorstwa.

As a result of the development of technology, globalization and unification of economies knowledge is no longer viewed as an expression of human thought but is identified with the company's resources - part of its production potential. The success of the company is increasingly dependent on its intellectual resources - so called corporate knowledge composed of all elements related to human factors, which, to a large extent, determine company policies, enabling businesses to gain a competitive advantage on the market. In view of the on-going process of integration, a significant role is played by employees' mobility; it affects the company's competitiveness as well as its value. The paper presents the environment and mechanisms of the migrations in search of employment in view of the selected theoretical concepts. It discusses the relations between HR management and the company's market value on the basis of Human Capital Index, Human Capital Return on Investment as well as other indicators which measure the effectiveness of HR management. The paper also investigates the factors which affect employees' mobility and the company's value. The author carries out his analysis on the basis of his own research on society's space- and qualification-related mobility, EU reports as well as the results of research conducted by the consulting companies - PricewaterhouseCoopers, Deloitte&Touche, and Watson Wyatt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhagwati J.N., Panagarïya A., Srinivasan T.N., Lectures on International Trade, MIT Press, Cambridge 1998.
 2. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa,Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 3. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 4. Harrison S., Sullivan P.H., Profiting from intellectual capital. Learning from leading companies, „Journal of Intellectual Capital” 2000, nr 1.
 5. Human Capital ROI Study: Creating shareholder value through people, Deloitte & Touch, Toronto 2002.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym – koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 7. Managing Mobility Matters - a European Perspective, PricewaterhouseCoopers, Dublin 2002.
 8. Massey D.S., Why Does immigration Occur? A Theoretical Synthesis [w:] The Handbook of International Migration: The American Experience, pod red. Ch. Hirschmana, P. Kasinitza i J. DeWinda, Russell Sage Foundation, New York 1999.
 9. Obstfeld M., Rogoff K.S., Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge-London 2002.
 10. Okólski M., Migracja a globalizacja [w.] Globalizacja od A do Z, pod red. E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 11. Sajkiewicz A., Potencjał pracy w organizacji [w:] Zarządzanie potencjałem pracy, pod red. A. Sajkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1998.
 12. Sassen S., Guests and Aliens, The New Press, New York 1999.
 13. The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Wages in the EU Member States. Final Report, European Integration Consortium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER, Berlin-Milano 2000.
 14. Watson Wyatt's Human Capital Index: Human Capital As a Lead Indicator of Shareholder Value. 2001/2002 Survey Report, Watson Wyatt Worldwide.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu