BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielski Jan
Tytuł
Perspektywy rozwoju rynków hurtowych w Polsce na przykładzie założeń i celów powstania branżowego rynku hurtowego przy WGRO S.A. w Poznaniu
Prospects of Development of Wholesale Markets in Poland Based on Example of Assumptions and Targets of Building the Branch Wholesale Markets beside WGRO S.A. in Poznan
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 34-39, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Handel hurtowy, Handel artykułami żywnościowymi, Rynek żywności, Dystrybucja produktu, Supermarkety, Mleko, Organizacja handlu
Wholesale trade, Food trade, Food market, Product distribution, Supermarkets, Milk, Trade organization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój rynków hurtowych w Polsce determinowany jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą procesy globalizacji, transformacji systemowej i integracji z UE. Ewolucja działalności rynków powinna zmierzać w kierunku rozszerzenia struktury branżowej rynku i ściślejszego powiązania sfery produkcji ze sferą konsumpcji. Ważna w tym rola przypada systemom logistycznym.

The development of wholesale markets in Poland is foreordained by many factors. The most important of them are: a globalisation process, system transformations processes and processes of UE integration. The evolution of market activities should tend to extension of branch market structure and stricter interrelation between production and consumption. The logistic systems have very important role in it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Górka W. (2000): WGRO S. A. wobec wyzwań rozwojowych. Hasło Ogrodnicze nr 9.
  2. Trzęsowski M. (2000): Rynki hurtowe wobec procesów globalizacji rynku produktów rolno-ogrodniczych oraz perspektywy wejścia do UE. [W]: Funkcjonowanie rynków hurtowych i giełd towarowych w procesie przygotowań wejścia do UE pod red. W. Gontarczuka. Brwinów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu