BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta Anna
Tytuł
Uwarunkowania sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym w świetle badań empirycznych
Efficiency of Managing an Industrial Plant in View of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, nr 2, s. 277-289, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Kadra kierownicza, Sprawność zarządzania, Przegląd literatury
Enterprise management, Industrial enterprises, Managerial staff, Management efficiency, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań nad sprawnością kadry kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Omówiono koncepcje uwarunkowań sprawności pracy kierowniczej oraz zdiagnozowano ją w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

The transformation of Poland's economy has led to a number of changes in companies and their management systems including changes in managerial work. The prestige of managerial positions has risen along with managers' responsibility, and, consequently, requirements related to managerial work are greater. The paper presents the results of the author's research on the following issues: 1) effectiveness of contemporary managers; 2) factors which have an impact on the efficiency of managerial work; and 3) possibilities of increasing the efficiency of managerial work. The research was conducted in 2000 and 2001 among the managerial staff of industrial plants in the Region of Zachodniopomorskie. The results of the research confirm managers' awareness of the significance of their activities. The achieved average level of performance is not always satisfactory. The conducted assessment of managers' performance indicates that there is a potential for making improvements in this area. A number of HR- and institution-related factors have been identified which have a positive impact on the efficiency of managers' performance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Jakość kadr kierowniczych czyli „Z próżnego i Salomon nie naleje”, „Przegląd Organizacji” 1992, nr 3.
 2. Blanchard K., Johnson S., Jednominutowy menedżer, PWE, Warszawa 1992.
 3. „Business Week” 1995, raport specjalny.
 4. Chełpa S., Skuteczne kierowanie. Poszukiwanie cech supermenedżera, „Przegląd Organizacji” 1996, nr 3.
 5. Coleman R., Barrie G., 525 rad jak być lepszym menedżerem, Kopia, Warszawa 1994.
 6. Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Diogenes, Warszawa 2001.
 7. Dańczyk R., Bariery psychiczne a źródła sukcesu menedżera [w:] Twórczość w praktyce - Creativity in practice, materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 1999.
 8. Drucker P.P., Management Challenges for 2 ľ' Century, New York 1999. Drucker P.P., Menedżer skuteczny, Nowoczesność-Akademia Ekonomiczna w Krakowie-Czytelnik, Warszawa 1994.
 9. Drucker P.P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 10. Jamroga J., Uwarunkowania sprawności kierowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Rozprawy i Monografie, nr 54, Gdańsk 1984.
 11. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1997.
 12. Kozak S., Psychologiczne podstawy kierowania zespołem, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia 2001.
 13. Liderzy amerykańskiej gospodarki, „Życie Gospodarcze - Consulting” 1998, nr 5.
 14. Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 15. Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
 16. Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1996.
 17. Maxwell J.C., Być liderem, Medium.
 18. Michalska-Zygmunt M., Psychospołeczne aspekty kierowania zespołami ludzkimi [w:] Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii pracy w zakładzie przemysłowym, pod red. J. Bugiela, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 1977.
 19. Murphy E.C., IQ Menedżerów, Amber, Warszawa 1997.
 20. Seiwert L.J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Placet, Warszawa 1998.
 21. Skrocka M., Skuteczny menedżer, „Przegląd Organizacji” 1991, nr 7.
 22. Stosik A., Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej klubu sportowego [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, t. 2, pod red. J. Skalika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916, Wrocław 2001.
 23. Suworow W., Specnaz, Wolny Wybór, Gdańsk 1995. Świątek H., Karolák T.T., Potęga osobowości, „Businessman" 1995, nr 10.
 24. Urbanowska-Sojkin E., Organizacyjne uwarunkowania sprawności kierowania przedsiębiorstwem handlowym. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II, nr 332, Poznań 1992.
 25. Wiernek B., Budżet czasu polskich menedżerów, „Organizacja i Kierowanie” 1998, nr 3.
 26. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu