BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziubalski Mikolaj
Tytuł
CRM jako produkt w fazie wzrostu i rozwoju
CRM as a Product in the Growth and Development Phase
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 87, s. 108-121
Słowa kluczowe
Cykl życia produktu, Produkt, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Zarządzanie wiedzą
Product life cycle, Product, Customer Relationship Management (CRM), Knowledge management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano kilka definicji CRM oraz zjawiska, które doprowadziły do powstania tej idei. Omówiono zasady zarządzania relacjami z klientem oraz zastosowanie koncepcji CRM. Przedstawiono również grupy informacji przechowywane zwykle w systemach CRM.

As in the beginning of the XX century, we are reaching the next turning point in the approach to the selling process: while 100 years ago the marketing idea was introduced, now it is CRM that can be treated as another milestone. The aim of this article is to present CRM as a product in the growth and development phase by describing the history and other aspects of the CRM concept in four different areas: economy, sociology, marketing and computer science. The contribution of each discipline to the final understanding of CRM is the core of the article. In economy - the non-material factors such as information, image, or loyalty play a more important role than the material factors like work, ground, or capital. In sociology - we observe more and more demanding customers. In marketing - there is a crisis of the classical approach. Finally in computer science - knowledge management and data warehouse are the foundation of the CRM development. In order to present the most accurate knowledge the different definitions of CRM are also considered. The article contains the latest information regarding the CRM methodology and emphasizes the fact that CRM is not only the computer based solution but mainly it is the philosophy of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasik A., Beliczyński J., Zarządzanie relacjami z klientem - aplikacje systemu CRM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 8.
 2. Blok F., Społeczeństwo konsumpcyjne - mit czy rzeczywistość? Rola konsumpcji w społeczeństwie na przełomie wieku, w: Socjologia gospodarki: rynek, instytucje, zarządzanie, red. K. Konecki, P. Tobera, A. Buchner-Jeziorska, K. Karczmarczuk, W. Dymarczyk, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2002, s. 85-99.
 3. Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami - analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 13.
 4. Coker D. M., Del Gaizo E. R., Murray K. A., Edwards S. L., Organizacje skuteczne w sprzedaży, IFC Press, Kraków 2003, s. 66-67.
 5. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa 2004, s. 173.
 6. Dyche J., CRM - relacje z klientami, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2002, s. 30.
 7. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 66-67.
 8. Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 30-31.
 9. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Metody projektowania systemów zarządzania, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa 2004, s. 122.
 10. Kall J., Silna marka - istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 9.
 11. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo "Placet", Warszawa 2005, s. 50-55.
 12. Kosiński K., Boomu nie będzie. "Puls Biznesu" 2004, nr 1724, s. 4.
 13. Kotler P. C., Jain D. C., Maesincee S., Marketing nie stoi w miejscu - nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2002, s. 20.
 14. Kotler P., Marketing management - The Millennium Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2000, s. 13.
 15. Kozłowski T., Dekoniunktura już za nami, "Puls Biznesu" 2005, nr 1822, s. 6.
 16. Kruszewska M., Socha U., Nieznany CRM, "Businessman Magazine" 2002, nr 9, s. 110.
 17. Lotko A., Zarządzanie relacjami z klientem - strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003, s. 57.
 18. Ławicki J. S., Marketing sukcesu - partnering, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa 2005, s. 178.
 19. Nowicka A., Nowicka-Zagrajek J., Droga do kasy, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 23, s. 13.
 20. Nowicki W., CRM, czyli jak sprzedawać w trudnych czasach? "Biznes Trendy" 2003, nr 3, s. 20.
 21. Otto J., Marketing relacji - koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 275-276.
 22. Romanow Z. B., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999, s. 166, 170, 184, 197.
 23. Soja P., The Impact of ERP Implementation on the Enterprises - An Empirical Study, w: Proceedings of 8th International Conference on Business Information Systems, Poznań 20-22 April 2005, red. W. Abramowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 389-402.
 24. Sojkin B., Etap wprowadzania w cyklu życia produktu, w: Wprowadzanie nowego produktu na rynek, red. B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 11.
 25. Storbacka K., Lehtinen J. R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 18.
 26. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą - e-biznes i zastosowania CRM, Wydawnictwo "Placet", Warszawa 2003, s. 26.
 27. Todman C., Projektowanie hurtowni danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, s. 1-25.
 28. Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 325-340.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu