BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kall Jacek
Tytuł
Przesłanki modyfikowania identyfikatorów marki
Premises of Modifying Brand Identifiers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 87, s. 15-24
Słowa kluczowe
Marka produktu, Marka przedsiębiorstwa, Pozycjonowanie marki, Wizualna identyfikacja przedsiębiorstwa
Product brand, Enterprise's brand, Brand positioning, Company's visual identification
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono warunki, zasady oraz zagrożenia jakie wynikają z dokonywania zmian w identyfikatorach marki. Szczegółowo opisano czynniki wewnętrzne, które sprzyjają dokonywaniu częstych, lecz nie zawsze przemyślanych i skutecznych modyfikacji identyfikatorów marki. Przedstawiono również definicję identyfikatorów marki oraz etapy życia marki.

Brand identifiers are the elements of brand identity which ensure its identification and differentiation from rival brands. A decision which identifiers to use is made when a new brand is launched onto the market, however, they play a significant role in the remaining phases of brand's life cycle. As regards the economic performance it is most desirable when the brand remains in the phase of maturity as long as possible. One of the possible strategies is the so-called revitalization of a brand through modification of its identifiers. The paper discusses in detail conditions, principles and threats when any changes are introduced in each of the brands identifiers. Particular attention was paid to internal factors which influence introduction of frequent, thoughtless and ineffective modifications of identifiers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D. D., Building Strong Brands, Simon & Schuster, London 2002, s. 216-218.
 2. Aaker D. A., Manager Brand Equity - Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 1991, s. 201.
 3. Batey J., The Law of Consistency, w: The 22 Irrefutable Law Soft Advertising (and When to Violate Them), red. M. Newman, John Wiley and Sons Asia, Sinapore 2004.
 4. de Chernatony L., Mc Donald M., Creating Powerful Brands, Butterworth Heinemann, Oxford 1994, s. 220-227.
 5. Kall J., Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Prace Habilitacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 54-55.
 6. Kapferer J. N., [Re]inventing the Brand - Can the Top Brands Survive the New Market Realities? Kogan Page, London 2001, s. 169, 174-175.
 7. Kapferer J. N., Strategic Brand Management - New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity, Kogan Page, London 1995, s. 80.
 8. Keller K. L., Strategic Brand Management - Builiding, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall,. New Jersey 1998, s. 131.
 9. Landor: A New Era for Corporate Identity, www.landor.com.
 10. Lightfoot Ch., Gerstman R., Brand Packaging, w: Brands - The New Wealth Creators, red. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998, s. 48.
 11. Murphy J., Brand Strategy, Director Books, Cambridge 1990, s. 10-11.
 12. Ries A., Ries L., 22 niezmienne prawa zarządzania marką, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 164-165.
 13. Schmidt B., Simonson A., Estetyka w marketingu - strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 60-64.
 14. Upshaw L. B., Best Practices of Online Brands, www.brandbuilding.com.
 15. Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 99.
 16. Visual Identity - Branding's Endangered Species, "Ashton Brand Group", vol. XI, Fall 2000, www.ashtonbg.com.
 17. Wally Ollins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004, s. 184.
 18. Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 148-149.
 19. Zyman S., The End of Advertising as We Know It, John Willey & Sons, New York 2002, s. 138-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu