BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borodako Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Aktywność marketingowa polskich miast w obliczu transformacji ustrojowej. Wybrane zagadnienia
Marketing Activities of Polish Cities in View of Systemic Transformation. Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, nr 2, s. 349-360, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Miasto, Marketing miejski, Promocja miasta
Economic globalization, City, City marketing, City promotion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono miasto jako megaprodukt. Zaprezentowano jego charakterystyczne elementy: mieszkańców, inwestorów i turystów. Przedstawiono poziom marketingowej orientacji miast obejmującej następujące elementy: charakterystyczny sposób myślenia władz i pracowników, właściwą organizację struktury organów samorządowych, odpowiednie kierunki i procedury obsługi petentów, poprawne kryteria oceny pracy, właściwe sposoby ustalania i osiągania celów i odpowiednie określanie zadań.

The systemic transformation of Poland's economy, apart from the entire package of reforms, has included breakthrough changes of local administration structures. A free market economy, democracy and decentralization have led to delegating authority to the local level. Competition between cities for new resources has created a new market on which the tenderers (municipalities) are trying to encourage potential buyers - inhabitants, investors and tourists, to use the services of the city. Local administration management has aroused the need for applying territorial marketing tools, necessitating the adopting of marketing policies by local governments. The analysis of professional papers indicates that the staff of those institutions demonstrate a relatively high level of marketing orientation, which implies that Polish cities (powiats, regions) are capable of being competitive on the new European market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998.
  2. Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2.
  3. Gajdzik B., Orientacja marketingowa gminy, „Marketing i Rynek" 1998, nr 2.
  4. Harańczyk A., Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miasta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Misiąg F., Bariery procesu kształtowania orientacji marketingowej, „Handel Wewnętrzny" 2003, nr 2.
  7. Misiąg F., Metodyczne problemy badania orientacji marketingowej, „Marketing i Rynek" 2001, nr 10.
  8. Program Rozwoju Instytucjonalnego. Analiza instytucjonalna urzędu gminy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  9. Szromnik A., Borodako K., Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 664, Kraków 2004.
  10. Szromnik A., Orientacja marketingowa miasta (gminy) - próba uogólnienia i metoda pomiaru [w:] Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, pod red. L. Żabińskiego i K. Śliwińskiej, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu