BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna
Tytuł
Kierunki restrukturyzacji rynku mleka na Dolnym Śląsku
Tendencies of Restructuring in Dairy Market in Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 65-69, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Przemysł mleczarski, Mleko, Rynek żywności, Dystrybucja produktu, Kanały dystrybucji
Milk production, Dairy industry, Milk, Food market, Product distribution, Distribution channels
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian w zakresie organizacji rynku mleka na Dolnym Śląsku w latach 90-tych. Wyniki badań dowodzą, że uregulowania prawne rozwoju rynku mleka nie są skorelowane z procesami jego restrukturyzacji. Powodem tej sytuacji jest z jednej strony brak środków finansowych, ale często też mało skuteczne działania producentów rolnych i kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zmiany w poszczególnych segmentach rynku.

The aim of the research is to analyse changes concerning the organisation of the dairy market in Lower Silesia in the nineties. The research has proved that the existing legal regulations and the dairy market development programmes have not been correlated with its restructuring processes. The reason for this situation is, on one hand, lack of financial means, but often not very effective actions of the agricultural producers and the managerial staff, who is responsible for changes in individual segments of the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bialasiewicz M. (2000): Konieczne jest chłodzenie i ciągła kontrola dat. BOSS-Rolnictwo, 1(520), 23-24.
  2. Domańska E. (2000): Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich w UE. FAPA, Warszawa, 8-10, 20-21.
  3. Kodeniec B. i in. (2000): Województwo dolnośląskie. Stan i perspektywy rozwoju. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 40-79.
  4. Nowak M., Szybiga K. (1998):Organizacja rynku rolnego na Dolnym Śląsku. [W:] Transformacja polskiego i czeskiego rolnictwa w gospodarce rynkowej. Mat. Konf. AR Wrocław-Uniwersytet Rolniczy w Brnie-PTE Wrocław, Wrocław, 114-123.
  5. Seremak-Bulge J., Smoleński Z. (2000): Mleko. Biuletyn Informacyjny ARR, 11-23.
  6. Strategia rozwoju polskiego sektora mleczarskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, listopad 1999.
  7. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego. Krok w III tysiąclecie. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 29.06.2000.
  8. Szybiga K. (2000):Wpływ przemysłu mleczarskiego na rozwój rolnictwa Dolnego Śląska. Roczniki Naukowe SERiA, t II, Z.3, Warszawa-Poznań-Zamość, 170-174.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu