BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa
Negotiations as a Component of Company's Potential
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 333-342, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Negocjacje, Potencjał przedsiębiorstwa, Partner strategiczny
Enterprise management, Knowledge management, Negotiations, Potential of enterprise, Strategic partner
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę negocjacji w firmie jako istotnego elementu potencjału jej kompetencji. Wskazano miejsce i znaczenie negocjacji w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano kompleksowy i wielowymiarowy model negocjacji traktowanych jako instrument zarządzania. Zwrócono także uwagę na kluczowe problemy zarządzania wiedzą dotyczącą negocjacji. Omówiono również role partnerstwa strategicznego w rozważanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to characterize the negotiations within a company as a crucial component of its competencies potential. The place and importance of negotiations within a company was pointed out. The complex and multidimensional model of negotiations treated as managerial tool was presented. The attention was drawn also to key issues of knowledge management considering negotiations. The role of strategic partnership in the discussed area was described as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernhut S. (2006), Po zawarciu transakcji. Cztery ważne rady dotyczące zarządzania partnerstwem, [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio ЕМКА, Warszawa.
 2. Eitel D. (2005), Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Harvard Business Review, Helion, Gliwice.
 3. Fowler A. (2001), Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa.
 4. Kahn R.L. (2002), Organizational Theory, [w:] International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, V.A. Kremenyuk (red.), Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 5. Kozina A. (2006), Model negocjacji jako instrumentu zarządzania firmą, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, K. Zimniewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe" nr 81, Poznań.
 6. Kozina A. (2001), Potencjał sprawnego negocjatora, [w:] Kapitał intelektualny w gospodarce - dylematy i wyzwania, Materiały Konferencji naukowej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 7. Krattenmaker T. (2006), Zostań mistrzem negocjacji, [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio ЕМКА, Warszawa.
 8. Lewicki R.J., Saunders D.M., Ватту В., Minton J.W. (2005), Zasady negocjacji.
 9. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 10. Nadler J., Thompson L., Van Boven L. (2003J, Learning Negotiations Skills: Four Models of Knowledge Creation and Transfer, "Managment Science", vol. 49, no 4.
 11. Negocjacje. Harvard Business Essentials (2003), MT Biznes Ltd., Konstancin-Jeziorna.
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, ABC Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
 14. Saunders R.M. (2006), Jak wynegocjować dobre warunki partnerstwa strategicznego, by móc spać spokojnie, [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje 7. partnerami biznesowym, Studio ЕМКА, Warszawa.
 15. Ury W. (1995), Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa.
 16. Watkins M. (2005), Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do przełomu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 17. Weiss J. (2006), Negocjacje jako proces handlowy, [w:] Mistrzowskie negocjacje.
 18. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio ЕМКА, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu