BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Robert
Tytuł
Rozwój struktur rynku żywca wieprzowego
Evolution of Pork Meat Structurs
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 93-98, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Mięso, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, Rynek rolny, Produkcja rolna, Przemysł mięsny, Handel produktami rolnymi
Commodity science, Food commodities, Meat, Pork meat, Beef meat, Agricultural markets, Agricultural production, Meat industry, Agricultural trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynek żywca wieprzowego w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, tak w sferze produkcji, jak i przetwórstwa. Według Powrzechnego Spisu Rolnego, w 1996 r. produkcją trzody chlewnej zajmowało się około 1100 tys. gospodarstw rolnych, z których ok. 60 procent posiadało stada trzody do 9 sztuk. Na rynku działa około 5 tys. firm zajmujących się ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego. Jedynie 1/3 zakładów niezależnie od skali produkcji ma szanse i techniczne możliwości osiągnięcia standardów weterynaryjnych UE, a tym samym pozostania na rynku.

Significant changes op Polish pork market, particularly as regards slaughterhouse and meat processing sectors are expected in the next years. The perspective of European integration comes along with the necessity to adjust Polish meat processors the EU standards. Only some part of the enterprises will match the requirements of the EU regulations. It is important for the market that enterprises of different production scale could stay in business. AS regards pork producers a concentration of hog production in specialised farms is expected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety Gospodarstw Domowych (2000): GUS (1), 32-33, tab. 11.
  2. Gmyrek R. (2000): Polityka państwa w dziedzinie dostosowania polskiego przemysłu mięsnego do standardów europejskich szczególnie w odniesieniu do zakładów małych i średnich. XIV Dni Przemysłu Mięsnego. IPMiT. Warszawa, 3-12.
  3. Małkowski J., Zawadzka D. (2000): Rynek żywca wieprzowego. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa, 495.
  4. Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS (2000): (2), 273-274, tab. 3 (182).
  5. Oktaba. L. (2001): Będą fuzje i upadłości. Rzeczpospolita 31 (5804).
  6. Raporty rynkowe - stan i perspektywy (2000): Rynek mięsa, MRiRW, ARR, IERJGŻ, nr 19, 38.
  7. Raporty rynkowe - stan i perspektywy (2000): Rynek mięsa, MRiRW, ARR, IKRiGŻ, nr 20, 7.
  8. Rocznik Statystyczny GUS (2000): 658.
  9. Urban R. (1998): Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa, 325.
  10. Zięba S. (1998): Powodzenie krajowego przemysłu mięsnego tkwi w koncentracji potencjału. Gospodarka Mięsna nr 4, 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu