BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji
The Monitoring of the Personal Risk as Conditioning the Success of the Organization
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 216-231, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie dla sukcesu, Monitoring w przedsiębiorstwie, Ryzyko w biznesie
Human Resources Management (HRM), Management for success, Workplace monitoring, Business risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono obszar zarządzania zasobami ludzkimi jako źródło ryzyka w działalności. Omówiono pojęcia ryzyka personalnego i monitoringu personalnego oraz etapy zarządzania tym ryzykiem. Zaprezentowano system monitoringu w ryzyku personalnym.

The goal of the paper is the introduction of sources of the personal risk in the enterprise and the role of the monitoring system in the process of the personal risk management. The paper contains also the explanation of the role the monitoring system in the identification and reduction of the personal risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochniarz P, Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 2. Bizon-Górecka J. (2001), Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz.
 3. Barczak B., Walas-Trębacz J. (2005), Monitoring jako narzędzie diagnozy i oceny rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, J. Skalik (red.), ZN AE we Wrocławiu nr 1092, Wrocław.
 4. Bizon-Górecka J. (1998), Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz, Zeszyt nr 116.
 5. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania (1981), PWE, Warszawa.
 6. Gołuchowski J. (1997) Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 7. Hejduk K. (2000), Systemy monitoringu i kontrollingu w przedsiębiorstwie przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa.
 8. Jelonek D. (1996), Rola systemu monitorowania kierownictwa w organizacji [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, Rozwój badań, H. Sroka, S. Stanek (red.), AE Katowice, Katowice.
 9. Kaczmarek T.T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 10. Kiesielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Metody projektowania i wdrażania systemów. Placet, Warszawa.
 11. Krupa M. (2002), Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 12. Leszczyński Z. (2002)., Monitoring finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów nr 23, SGH.
 13. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 14. Małachowski E., Niedzielska E. (1995), Komunikacyjne aspekty tworzenia systemów monitoringu gospodarczego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 707, "Organizacja i zastosowania informatyki", Wrocław.
 15. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 16. Pritchard L.C. (2001), Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, Wyd. WIG-Press, Warszawa.
 17. Pyka J. (1995), Monitoring jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami, ZN Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Opole, nr 40.
 18. Rutka R., Czerska M.(2006), Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta, w: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, A. Stabryła (red.), t.2, AE, Kraków.
 19. Sierpińska M., Jachna T. (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy (1998), Wydawnictwo Znicz, Szczecin.
 21. Stabryła A. (2004), Metody oceny efektywności zmian organizacyjnych, ZN MWSE w Tarnowie, Tarnów.
 22. Stabryła A. (2002), Proces implementacji i kontroli w zarządzaniu strategicznym, ZN AE w Krakowie nr 603, Kraków.
 23. Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja konsolidacja globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa.
 24. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 25. Walas-Trębacz J. (2005), Proces zarządzania ryzykiem w firmie, "Marketing", D. Surówka-Marszałek (red.), Acta Academiae Modrevianae, ZN KSW im. A.F.
 26. Modrzewskiego, KTE - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 27. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie (2002), M. Strużycki (red.), Difin, Warszawa.
 28. Zarządzanie przedsiębiorstwem (2002), M. Strużycki (red.), Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu