BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna
Tytuł
Zachowanie bezrobotnych kierowników na rynku pracy a prezentowany wzór osobowości
Unemployed Managers Patterns of Behavior on the Labor Market
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 319-325, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zachowania społeczne, Osobowość kierownika, Menedżer
Labour market, Social behaviour, Manager personality, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zależność między określonym wzorem zachowania charakterystycznym dla osobowości typu A lub C, który charakteryzuje osoby bezrobotne a ich zachowaniem się na rynku pracy po jej utracie. Omówiono wzory zachowań typu A i C oraz zamieszczono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród dwóch grup menedżerów o wzorze zachowań typu A i C, zwolnionych z pracy.

The subject of this article is ex manager's behavior on labor market characterized two different patterns of a personality due to A and С .The article consist with two parts: the theoretical one .connected a literature presentation, devoted to the topic of the personality A and С and the empirical one as a result of the research carried out on ex managers being unemployed after loosing their job. Coming up to the conclusions we may observe differences between ex managers with personality A and C. The lasts more often tried to find a new job and were successful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balewski B. (2006), Psychospołeczne i ekonomiczne uwarunkowania efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, nieopublikowana rozprawa doktorska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Bank danych regionalnych (2007), www.stat.gov.pl.
 3. Bańka A. (1996), Psychopatologia pracy.
 4. Dolińska-Zygmunt G. (1996), Elementy psychologii zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 5. Dolińska-Zygmunt G. (2001), Podstawy psychologii zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 6. Heszen-Niejodek I. (2000), Psychologia zdrowia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), t. 3, s. 456-464), GWP, Gdańsk.
 7. Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.) (2000), Człowiek w sytuacji pracy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 8. Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa.
 9. Poprawa K (1997), Asertywność - kilka kontrowersji wokół pojęcia, Materiały konferencyjne XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej 15-17 maja, Warszawa.
 10. Rosenhan D.L.(1994), Psychopatologia, t. l, Wyd. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.^ Sęk H. (2005), (red.), Psychologia kliniczna, t. l, PWN, Warszawa.
 11. Sheridan Ch.L., Radmacher S.A. (1998), Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.
 12. Terelak J. (1997), Studia z psychologu stresu, ATK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu