BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąchol Jerzy
Tytuł
Wiedza jako podstawowy klucz do sukcesu w procesie globalizacji a rola nadzoru korporacyjnego
Knowledge how a Basic Key to Success in Globalization Process, and Role of Corporate Governance
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 410-419, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie dla sukcesu, Ład korporacyjny, Globalizacja
Knowledge, Knowledge management, Management for success, Corporate governance, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wiedzę jako główny czynnik sukcesu w globalizującej się gospodarce. Zaprezentowana wiedza ma służyć jako czynnik dający przewagę nad konkurencją, możliwy do wykorzystania w danej sytuacji. Zwrócono również uwagę na rosnące znaczeni wielkich korporacji, które zwykle dysponują najnowocześniejszymi technologiami i najnowszą wiedzą.

In this refer was presented the knowledge as a main factor of success in globalization economy, it was affirmed however, that important is here only knowledge possible to utilization in definite situation and surroundings. Knowledge Gives success and competitive superiority, however different knowledge especially in excess can harm even - with attention on overload and unnecessary adsorbing time. It was market growing meaning of great corporations also, which usually have the most modern technologies and the newest knowledge. The role of internal and external supervision over these corporations is very important - social supervision also, the success of corporations must translated to the success of societies too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Główczyk J. (2000), Uniwersalny słownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 2. Griffin R. W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 3. Kwieciński M. (2004), Mapy wiedzy w koncepcji wywiadu gospodarczego, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 4. Parker B. (1998), Globalization and Business Practice Managing Across Boundaries, Sage Publications, London.
 5. Pietruszka-Ortyl A. (2002), Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej organizacji, [w:] Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Skrzypek E. (red.), Future 2002, Wyd. UMCS, Lublin.
 6. Sowa K. (2006), Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Stankiewicz J.(2002), Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:/ Od zarządzania wiedzą do wzbudzania innowacyjności członków organizacji, Stankiewicz J. (red.), Wydawnictwo Matematyczno-Ekonomiczne, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 8. Steinmann H., Schreyögg G. (1992), Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 9. Wąchol J. (2000), Wstępne wyniki zmian efektywności nadzoru właścicielskiego w spółkach parterowych NFI w latach 1998-1999, [w:] Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Wąchol J.(2002), Wpływ kwalifikacji członków rad nadzorczych i zarządów spółek NFI na wyniki ekonomiczno-finansowe (na podstawie badań empirycznych), [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Central Intelligence Agency USA: http://www.cia.gov (World Factbook), luty 2007.
 12. Urząd Statystyczny UE, Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ luty, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu