BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremczuk Kazimierz, Danielewski Franciszek
Tytuł
Zarządzanie wiedzą ukrytą
Tacit Knowledge Management
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 376-386, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Knowledge, Knowledge management, Economic literature analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę przedstawienia różnych aspektów pojęcia wiedzy ukrytej. Analiza stanowi pogłębienie pojęcia wiedzy ukrytej w dwóch aspektach: konceptualnym i kontekstualnym. Wiedza ukryta jest rozumiana jako szczególnego typu element łączący wiedzą indywidualną i wiedzę organizacyjną.

Knowledge management has generated much interest in recent years. The arrival of the information society and the move toward the knowledge-based economy highlighted the importance of tacit knowledge and the need to manage knowledge resources including skills and competencies. Many people start wondering whether knowledge management is to stay. This paper is made with conceptual respect to Knowledge Management theory. It try to provide a conceptual analysis of aspects of the notion of tacit knowledge. The analysis consists of deepening the notion of tacit knowledge in two dimensions: conceptual and contextual. The appeal to tacit knowledge as a basis for a Knowledge Management epistemology is reviewed in the conceptual dimension and the contextual one. The tacit knowledge is understood as a special kind of link between individual and organisational knowledge. The paper pay attention to the contextual dimension, and concludes that the notion of tacit knowledge offers a conceptual tool that bridges individual and organisational knowledge. For this reason the notion has continued interests, despite its limitations as an epistemological basis for Knowledge Management. While the focus is mostly on explicit knowledge, tacit knowledge management brings a new dimension of capability, improving communication, information transfer and collaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger P.L., Luckmann T. (1996), The social construction of really: A treatise in the sociology of knowledge, Doubleday, New York.
 2. Brohm R. (1999), Bringing Polanyi onto the theatre stage: A study on Polanyi applied to Knowledge Management, ISMCK, Rotterdam.
 3. Buczkowski J. (1987), Zarys filozofii spotkania, Znak, Kraków.
 4. Chlebowski K. (2003), Strategiczny wymiar wiedzy, "Problemy Jakości" nr 8.
 5. Chełpa S. (2003), O wiedzy ukrytej kierowników i możliwych sposobach jej pomiaru, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 6. Drucker P. (1993), Post-capitalist society, Butterworth, London.
 7. Fazlagić A. (2003), Wiedza ukryta, "Problemy Jakości" nr 8.
 8. Hirszowicz M. (1998), Spory o przyszłość. Klasa. Polityka. Jednostka, PAN, Warszawa.
 9. Ingarden R. (1987), Spór o istnienie świata, t. 2, PWN, Warszawa.
 10. Lyotard J. (1984), The postmodern condition: A report on knowledge, Manchester University Press, Manchester.
 11. Maasdorp Ch. (2001), Bridging Individual and Organisational Knowledge: The Appeal to Tacit Knowledge in Knowledge Management Theory, ISMICK, Rotterdam.
 12. Myers P.S. (1996), (ed.), Knowledge management and organisational design, Butterworth Heinemann, Boston.
 13. Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge creating company: How Japanese companies manage the dynamics of innovation, Oxford University Press, Oxford.
 14. Polanyi M. (1958), Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy, Routledge & Keegan Paul, London.
 15. Polanyi M. (1969), The tacit dimension, Doubleday, New York.
 16. Polanyi M. (1998), Personal knowledge: towards a post-critical philosophy, University of Chicago Press, Chicago.
 17. Ryle G. (1949), The concept of mind, Hutchinson, London.
 18. Schreinemakers J.F., Essers J. (1997), Nonaka's subjectivist conception of knowledge in corporate knowledge management, "Knowledge Organization" nr 24.
 19. Spender J.C. (1996), Competitive advantage from tacit knowledge? Unpacking the concept and its strategic implications, [w:] Organisational learning and competitive advantage, B. Moingeon, A. Edmondson (eds.), Sage Publications, London.
 20. Stehr N. (1995), Knowledge Societies, Sage Publications, London.
 21. Stewart T. (1997), Intellectual Capital: The new wealth of organisations, Double-day, New York.
 22. Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" nr 2.
 23. Turner S. (1994), The social theory of practices: Tradition, tacit knowledge and presuppositions, Polity Press, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu