BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina, Bortnowska Hanna
Tytuł
Zarządzanie procesem derekrutacji pracowników poprzez outplacement a sukces organizacji
The Management of the Redundancy Process Through Outplacement and the Success of an Organization
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 203-215, tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie dla sukcesu, Zwolnienia monitorowane, Redukcja zatrudnienia, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Human Resources Management (HRM), Management for success, Outplacement, Employment reduction, Employees in enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono nadmiar zatrudnienia jako zjawisko dysfunkcjonalne w organizacji oraz omówiono skutki redukcji pracowników. Zaprezentowano program outplacement, który może sprzyjać uzdrowieniu organizacji i ponownemu odnoszeniu przez nią sukcesów rynkowych.

The redundancy of an employment is dysfunctional for some organizations. It should be decreased in order not to dispose of key employees (who have interdisciplinary qualifications, professional experience, substantially influence functioning of an organization etc.). Keeping them in the company favors its healing, and also - market success. Outplacement program might be used for that purpose. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abowd J.M., Milkovich G.T., Hannon J.M. (1990), The effects of human resource management decisions on shareholder value, "Industrial and Labor Relations Review" nr 43.
 2. American Management Association (1994), 1994 AMA Survey on Downsizing: Summary of Key Findings, AMA, New York.
 3. Antczak Z. (2002), Odejścia pracowników z organizacji, [w:] Zarządzanie kadrami, T. Listwan (red.), CH. Beck, Warszawa.
 4. Aquilanti T.M., Leroux J. (1999), An Integrated Model of Outplacement Counseling, "Journal of Employment Counseling" vol. 36, grudzień.
 5. Arslan H.B. (2005), Where Can Outplacement Be Placed? Offering a Broader Role to Assistance: A Theoretical Approach, "Problems and Perspectives in Management" nr 3.
 6. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 7. Berg-Peer J. (2004), Outplacement w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Berłowski P. (1999), Zwolnienia monitorowane, .Personel" nr 10.
 9. Cameron K.S. (1994a), Investigating organizational downsizing - fundamental issues, "Human Resources Management" nr 33(2), Summer.
 10. Cameron K.S. (1994b), Strategies for Sussessful Organizational Downsizing, "Human Resource Management" nr 2.
 11. Cascio W. (1993), Downsizing: What do we know? What have we Learned?, "Academy of Management Executive" nr 7(1).
 12. Chruden H.J., Sherman A.W., Jr (1984), Managing Human Resources, 7th, Southwestern Publishing Co., Cincinnati, OH.
 13. Czerska M. (2004), Zastosowanie outplacement w restrukturyzacji zatrudnienia, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką. Jagoda H., Lichtarski J. (red.), AE, Wrocław.
 14. Doherty N. (1998), The role of outplacement in redundancy management, "Personnel Review" vol. 27, nr 4.
 15. Doherty N., Tyson S. (1993), Executive Redundancy and Outplacement, Kogan Page Londyn.
 16. Estes R.J., Wilensky H.J. (1978), Life cycle squeeze and morale curve, "Social Problems" nr 25.
 17. Franz H.W. (1996), Zarządzanie kryzysowe. Aspekty społeczne, Poltext, Warszawa.
 18. Gableta M., Bąk D. (2003), Outsourcing a interesy pracowników, ,J3konomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 5.
 19. Gelb B.D. (1986), When and How To Use Outplacement, "Business Horizons" wrzesień-październik.
 20. Godkin L., Valentine S., Pierre J.St. (2000), A Multilevel Appraisal and Conteptu-alization of Company Downsizing, "Employee Responsibilities and Rights Journal" nr 14(2/3).
 21. Gowan M.A., Gatewood R.D. (1997), A Model of Responseto the Stress of Involuntary Job Loss, "Human Resource Management Review" nr 7(3).
 22. Hardy C. (1987), Investing in Retrenchment: Avoiding the Hidden Costs, "California Management Review", nr 29.
 23. Hitt M.A., Keats B.W., Harback H.F., Nixon R.D. (1994), Rightsizing: Building and Maintaining Strategic Leadership and Long-Term Competitiveness, "Organizational Dynamics" nr 23(2).
 24. Huber G.P., Glick W.H. (1993), Organizational Change and Redesign, Oxford University Press, New York - Oxford.
 25. Kinnie N., Hutchinson S., Purcell J. (1998), Downsizing: is it Always Lean and Mean!, "Personnel Review" nr 27(4).
 26. Kosicki K. (2003), Redukcja personelu. Uważaj jak zwalniasz, businessman Magazine" nr 8.
 27. Labib N., Appelbaum S.H. (1994), 77ie Impact of Downsizing Practices on Corporate Success, "Journal of Management Development" nr 13(7).
 28. Lenart M. (2003), Zwalnianie pracowników jako element zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie pracownikami, Zbiegień-Maciąg L. (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 29. Makowski K. (red.) (2001), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.
 30. Matuszczak-Królam B., Świątek-Barylska I. (2005), Wojna o talenty - czy wojna z talentami, [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 31. Mendleson L. (1975), Does Your Company Need Outplacement?, "S.A.M Advenced Management Journal", zima.
 32. Papalexandris N. (1996), Downsizing and outplacement: the role of human resource management, "The International Journal of Human Resource Management" wrzesień.
 33. Pawlak Z. (2003), Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa.
 34. Pene J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 35. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgai J. (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, IPiSS, Warszawa.
 36. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 37. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.
 38. Schwan K., Seipel K.G. (1997), Marketing kadrowy, CH BECK, Warszawa.
 39. Sekuła Z. (2001), Planowanie zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 40. Soukup W.R., Rothman M., Brisco D.R. (1987), Outplacement services: a vital component of personnel policy, "Sam Advanced Management Journl" jesień.
 41. Stankiewicz J., Bortnowska H. (2004), Outplacement a kształtowanie wizerunku organizacji [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, Stankiewicz J. (red.), Oficyna Wyd.. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 42. Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 43. Tomasko R. (1990), Downsizing: Reshaping the Corporation of the Future, AMA-CON, New York.
 44. Tyborowska J. (1998), Outplacement indywidualny, czyli jak rozstawać się z najlepszymi, .Personel" nr 7/8.
 45. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa.
 46. Vanderheiden P.A., De Meuse K.P., Bergman T.J. (1999), Response to Haar's Comment and the Beat Goes on: Downsizing in the 21s' Century, "Human Resource Management" nr 38(4).
 47. Wawer M. (2005), Outplacement jako narzędzie polityki personalnej organizacji w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, [w:] Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Markiewicz K., Wawer M. (red.), Difin, Warszawa.
 48. Worrell D.L., Davidson W.N., Sharma V. (1991), Layoff announcements and stockholder wealth, "Academy of Management Journal" nr 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu