BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka, Sawa Magdalena
Tytuł
Charakterystyka kultury innowacyjnej organizacji
Innovation Culture Characteristic
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 291-299, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Corporate culture, Innovations, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono kulturę innowacyjną, która odnosi się do wspólnych wartości, jest zespołowym zjawiskiem, cechującym zachowania poszczególnych członków organizacji. Omówiono wartości charakteryzujące kulturę innowacyjną oraz podstawowe zagadnienia związane z jej kształtowaniem.

Innovations plays an important role in enterprise's functionality. Innovations are new quality solutions, which are introduced in enterprises and markets and they are concerned with products, processes, technology or management. Innovation idea is connected with organizational culture. Organizational culture is set dominate value and norms, which are typical for organization. The content of organizational culture is significant to innovations. Collection of cultural value is based on a review of literature. This value is typical for an innovational culture. Aiming to apply innovations solutions can set an expected form of organizational culture. The process of creating organizational culture is executed with help of human resources management methods, organizational solutions, management working. The growth of enterprises effectiveness and competitive lead are aim of creating innovational culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.
 2. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (101).
 4. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 6. Masłyk-Musiał E. ( 1996), Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa.
 7. Nowak S. (1984), Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego. Przesłanki do prognozy na tle przemian dotychczasowych, [w:] Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, Warszawa.
 8. Osęka M., Wipijewski J. (1985), Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, PWN, Warszawa.
 9. Oslo Manuał (2005), Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third Edition, OECD, Eurostat.
 10. Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London.
 11. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 12. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, wyd. 2 poprawione, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 15. Stuła E. (2002), Warunki sprzyjające innowacyjności inżynierów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 7.
 16. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 17. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 18. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difm, Warszawa.
 19. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu