BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka
Tytuł
O możliwości zastosowania kontrolingu w obszarze zarządzania wiedzą
About the Possibility of Controlling Implementation in the Knowledge Management System
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 353-366, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie dla sukcesu, Zarządzanie wiedzą, Kontrola wewnętrzna, Bariery zarządzania wiedzą
Management for success, Knowledge management, Internal control, Knowledge management barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono definicję zarządzania wiedzą w organizacji. Zaprezentowano systemowe ujęcie tegoż zarządzania, jako istotne z punktu widzenia zastosowania w nim rozwiązań kontrolingowych. Wyszczególniono czynniki sukcesu i bariery sprawnego wdrożenia oraz funkcjonowania zarządzania wiedzą. Na tym tle przedstawiono kontroling wiedzy jako metodę wspomagania zarządzania wiedzą w organizacji. Wymieniono jego cechy, składniki, funkcje i zadania oraz odniesiono je do wymienionych wcześniej barier oraz czynników sukcesu zarządzania wiedza w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The definition and the system of the knowledge management were presented. The success factors, as well as the barriers of implementation and functioning of the knowledge management were pointed out. On this base the knowledge controlling was defined as a method of knowledge management supporting in an organization. The features, functions and tasks of controlling were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdullah M.S., Kimble Gh., Benest L, Paige R. (2006), Knowledge-based systems: a reevaluation, "Journal of Knowledge management", vol. 10, no 3, s. 127-142.
 2. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 3. Bieńkowska A. (2005), Kontroling wiedzy - w kierunku wspomagania zarządzania wiedzą. Nauk. Pr. Kirovograds'kogo Nać. Techn. Univ., Ekon. Nauky, Kirovograd, s. 61-67.
 4. Bieńkowska A. (2006), Kontroling wiedzy - podstawy koncepcji, "Problemy Jakości" nr 8, s. 10-15.
 5. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2005), O instrumentach kontrolingu wiedzy, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Intellect 2005, E. Skrzypek (red.), Materiały z konferencji naukowej, t. l, Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny UMCS, s. 187-198.
 6. Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Davenport Т.Н., Prusak L. (1998), Working Knowledge - How Organizations Manager What They Know, Harvard Business School Press, 1998.
 8. Dibella, Nevis E., How Organizations Learn: An Integrated Strategy for Building Learning Capability, Jossey-Bass.
 9. Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Fazlagić A. (2005), Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą; "Problemy Jakości" nr 3, s.4-11.
 11. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Grudzewski W.M., Hajduk I. (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "E-mentor" nr l, s. 46-50.
 13. Grudzewski W.M., Hajduk I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin. Warszawa.
 14. Gupta A.K., Govindarajan V. (2001), Knowledge Management's Social Dimension -Lessons from Nucor Steel, "Sloan Management Review", vol. 42, nr l, [za:] Wzorcowe wykorzystywanie wiedzy w Nucor Steel, "Zarządzanie na świecie" nr 12, s. 12.
 15. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Wyd. Difin, Warszawa.
 16. Kotarba M., Kotarba W. (2003), Ogólny model zarządzania wiedzą, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Polanica Zdrój, 22-24 września 2003. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc. (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej), s. 93-103.
 17. Lee Ch., Yang J. (2000), Knowledge value chain, .Journal of Management Developement", vol. 19, no 9, s. 783-793.
 18. Liebowitz J., Beckman T. (1998), Knowledge Organizations: What Every Manager Should Know, St Lucie Press.
 19. Markowski T., Tomczak P. (2004), "Gdybyśmy tylko wiedzieli, co wiemy... " Efektywne zarządzanie wiedzą organizacji, Bernard Brunhes Polska, Warszawa, Raport z badań. Murray A., Myers A. (1997), The facto about knowledge, Information strategy - special report.
 20. Polak A. (2004), Zapisy w zarządzaniu wiedzą, "Problemy jakości" nr 12, s. 11-16.
 21. Polak A. (2004), Controlling wiedzy, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 7.
 22. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Strojny M. (2000), Kapitał intelektualny w cenie, "PCKurier" nr 12.
 24. Strojny M. (2001), Organizacja "hipertekstowa" a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 2, s. 13.
 25. Toullier J.P., Tomczak P. (2005), Dlaczego polskie firmy źle zarządzają wiedzą "Harvard Business Review Polska" nr 4, s. 18-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu