BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strychalska-Rudzewicz Anna
Tytuł
Kultura organizacyjna sprzyjająca tworzeniu innowacji czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstwa
Organizational Culture Stimulating Innovation as a Factor Influencing Success of Enterprises
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 300-310, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie dla sukcesu, Kultura organizacji, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Badania ankietowe
Management for success, Corporate culture, Innovations, Enterprise innovation, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 158 przedsiębiorstwach z terenu północno-wschodniej Polski przedstawiono zależności pomiędzy proinnowacyjną kulturą organizacją a sukcesem firmy, za którego przejaw uznano bardzo dobrą kondycję finansową. Zaprezentowano czynniki determinujące istnienie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej.

Questionnaire research covered 158 industrial enterprises from north-eastern Poland proved existence relationship between organizational culture stimulating innovation and financial success of firms. Enterprises with the best financial condition had organizational culture the most stimulating innovative activity, whereas in enterprises with the worst financial situation organizational culture wasn't stimulating innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed P.K. (1998), Culture and climate for innovation, "European Journal 01 Innovation Management" vol. 1, no 1, s. 30-43.
 2. Arad S., Hanson A. A., Schneider R., (1997), A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation, 'The Journal of Creative Behavior", vol. 31, no 1.
 3. Buckler S.A. (1997), The spiritual nature of innovation, "Research-Technology Management", s. 43-47.
 4. Ciukszo D. (2005), Wzory kultury organizacyjnej w wybranych firmach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku - od teorii do praktyki, Szczakowski ZJ. (red.), t. 2. Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 5. Deshpande R., Farley J.U., Webster F.E. (1993), Corporate culture, customer orientation and innovativeness in Japanese firms: a quadrat analysis, "Journal of Marketing", no 57, s. 23-27.
 6. Drucker P. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 7. Ekvall G. (1993), Creativity in project work: a longitudinal study of a product development project, "Creativity and Innovation Management", s. 17-26.
 8. Filipczak B. (1997), It takes al kinds: creativity in the workforce, 'Training" vol. 34, no 5, s. 32-40.
 9. Loewe P., Dominiquini J. (2006), Overcoming the barriers to effective innovation, "Strategy and Leadership" vol. 34(1).
 10. Martins E. C., Terblanche F. (2003), Building organizational culture that stimulates creativity and innovation, "European Journal of Innovation Management" vol. 6, no l, s.64-74
 11. Porter M. E. (1998), Competitive Advantage of Nations, Free Press.
 12. Sosnowska A. (2000), Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Strategor (1999), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu