BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grajewski Piotr
Tytuł
Problemy dostosowawcze przedsiębiorstw do warunków ery wiedzy i informacji
Enterprises Adjust Problems to Conditions of Era of Knowledge and Information
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 367-375, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w procesie zmian, Restrukturyzacja dostosowawcza, Wiedza, Informacja
Enterprise management, Management under change process, Adjustment restructuring, Knowledge, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizy zjawisk towarzyszących procesom dostosowawczym przedsiębiorstwa do warunków ery wiedzy i informacji. Są to procesy związane z aktywacją nowych realiów działania przedsiębiorstwa we współczesnym biznesie. Podjęto próbę oceny procesów dostosowawczych oraz zidentyfikowano bariery utrudniające przebieg tych procesów. (abstrakt oryginalny)

The article contains the considerations the relating analyses' of phenomena concurrent to conditions of era of knowledge and information of the adjust processes. This processes are connecting with activation of new realities processes which working in present business enterprises. In article was undertaken the opinion of the adjust processes course, and identify barriers, they make difficult in course of these processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Davenport T. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
  2. Hanna M.T., Freeman J. (1984), Structural inertia and organizational change, American Sociological Review, vol. 49.
  3. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Wyd. Difin, Warszawa.
  4. Quinn R., Faerman S., Thompson M., McGrath M. (2007), Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa.
  5. Toffler A. (1997), Trzecia fala, PWN, Warszawa.
  6. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (2006), M.J. Stankiewicz (red. nauk.), TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu