BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina, Moczulska Marta
Tytuł
Współudział pracowników w podejmowaniu decyzji a sukces organizacji
Employee Participation in Decision Making and Success of Organization
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 343-352, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie dla sukcesu, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Podejmowanie decyzji, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Management for success, Employees in enterprise, Decision making, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie rożnych form uczestnictwa podwładnych w podejmowaniu decyzji dla osiągania sukcesu w organizacji, wyznaczanego poprzez osiąganie satysfakcji pracowników, akceptowanie przez nich zmian oraz innowacyjności przedsiębiorstwa. W oparciu o analizę literatury przedmiotu, wskazano jak formy partycypacji mogą wywierać wpływ na osiąganie sukcesu organizacji.

In article there were assumed, that success of organization will be achieve from work satisfaction, acceptance of changes and innovation. It was shown, that they can be realized by employee participation in decision making. Supported by analysis forms of decision participation were took a answer to question how they can create success of organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdel-Halim A.A. (1983), Effects of task and personality characteristics on subordinate responses to participative decision making, "Academy of Management Journal", vol. 26, no. 3.
 2. Bernstein P. (1976), Necessary elements for effective worker participation in decision making, .Journal of Economic Issues", vol. X, no. 2.
 3. Blaszczyk B. (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa.
 4. Borkowska S. (1990), Formy udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 7.
 5. Bralczyk J. (red., 2005), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 6. Daniecki W. (1998), Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn.
 7. Daniels K., Bailey A. (1999), Strategy Development Process and Participation in Decision making: predictors of role Stressors and job satisfaction, .Journal of Applied Management Studies", vol. 8, no. 1.
 8. Durick M., Glisson Ch. (1988), Predictors of Job satisfaction and Organizational Commitment in Human Service Organizations, "Administrative Quarterly", No. 33.
 9. Erez M., Earley P., Hulin Ch. (1985), The impact of participation on goal acceptance and performance: a two-step model, ,Academy of Management Journal", vol. 28, no. 1.
 10. Jakubów L. (2004), Zarządzanie partycypacyjne w polskich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką", Wrocław, Nr 1014.
 11. Kim S. (2002), Participative Management and Job Satisfaction: Lesson for Management Leadership, "Public Administration Review", March/April.
 12. Kozlowski M. (2001), Partycypacja finansowa pracowników, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości, czy perspektywy rozwoju?, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Locke E.A., Schweiger D., Latham G.P. (1986), Participation in decision making: when should be used?, "Organizational Dynamics", Winter, vol. 14, no. 3.
 14. Mączyński J. (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 15. Mendel T. (2001), Partycypacja pracowników w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Mikuła B, Potocki A. (1997), Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork-Kraków.
 17. Miles R.E., Ritchie J.B. (1971), Participative Management: Quality vs. Quantity, "California Management Review", vol. XII, no. 4.
 18. Miller K., Monge P. (1986), Participation, satisfaction, and productivity: a meta-analytic review, "Academy of Management Journal", vol. 29, no 4.
 19. Penc J. (2001) Partycypacja społeczna a sterowanie zmianami w firmie, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości, czy perspektywy rozwoju?, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Przeniczka J. (2001), Kafeteryjne metody wynagradzania. Wyniki badań empirycznych, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Sagie A., Koslowsky M. (2000), Participation and empowerment in organizations, Sage Publications Inc., London-New Delhi.
 22. Sashkin M. (1986), Participative Management Remains an Ethical Imperative, "Organizational Dynamics", Spring, vol. 14.
 23. Sashkin M. (1984), Participative Management is an Ethical Imperative, "Organizational Dynamics", Spring, Vol. 12.
 24. Skowron-Mielnik B. (2003), Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie: podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań. Sosnowska A., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firma innowacyjną, DEFIN, Warszawa.
 25. Stankiewicz J. (1995), Socjologia organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra.
 26. Stankiewicz J. (1998), Zarządzanie partycypacją pracowników w procesie wdrażania zmian, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 803, Wrocław.
 27. Stankiewicz J., Moczulska M., 2006, Partycypacja pracowników jako metoda ewolucyjnego przygotowania pracowników do rewolucyjnych zmian, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Wrocław.
 28. Ting Y. (1997), Determinants of job satisfaction of Federal Government Employees, "Public Personnel Management", vol. 26, No. 3.
 29. Wegge J. (2000), Participation in Group Goal Setting: Some Novel Findings and a Comprehensive Model As a New Ending to an Old Story, "Applied Psychology: an International Review", Vol. 49, no. 3.
 30. Wratny J. (1994), Partycypacja pracownicza w prawie europejskim. Rozwój wśród przeciwieństw, "Studia i Materiały", zeszyt l, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu