BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Marek, Brzezińska Barbara
Tytuł
Adaptacja pracownicza w przedsiębiorstwie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
New-employee Orientation in PKP SKM w Trójmieście
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 171-180, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Dobór pracowników, Adaptacja społeczno-zawodowa, Organizacja stanowiska pracy
Employees in enterprise, Employees' recruitment, Socially-professional adaptation, Work-stand organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polskie Koleje Państwowe (PKP)
Abstrakt
Przedstawiono przebieg adaptacji pracowniczej na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (PKP SKM). Zastosowano metodę analizy obowiązującej dokumentacji tj. akty prawne i dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa odnoszących się do badanej tematyki.

New-employee orientation means the activities involved in introducing new employees to the organization and their work units. In PKP SKM new members are familiarized with the history, objectives, rules of organization, duties and responsibilities of new theirs job; they are also introduced to another member of organization. First months of work it is time for them to learn new things specific for PKP SKM and to become a qualified member of team. At the end manager decides if this worker will be employed for next period or not. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn PKP A Nr 36 z 1998 r., poz. 198 z późn. zm.
  2. Decenzo A., Robbins S. (2002), Human Resorce Management, Jon Wiley & Sons, Inc., USA.
  3. Golnau W. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Cedewu, Warszawa.
  4. Marciniak J. (2005), Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
  5. Skuła Z. (1999), Controlling personalny. Część 1, Tonik, Bydgoszcz.
  6. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. Nr 212, poz. 2152 z późn. zm.).
  7. Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu