BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zemke Jerzy
Tytuł
Ryzyka zarządzania zasobami ludzkimi : identyfikacja i pomiar
Risks of Human Resources Management : Identification and Measurement
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 242-253, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Pomiar ryzyka
Strategic management, Strategic human resources management, Personnel policy, Risk measures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono cele, cechy oraz model dopasowania strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, zaprezentowano analizę polityk zarządzania zasobami ludzkimi. Analizę przeprowadzono w kontekście zagrożeń realizacji polityk w płaszczyznach ogólnej i szczegółowej.

The purpose of the study was to answer a question, which is particularly relevant to the possibility of managing risks related to organisation's human resources. Is this possible to identify the risks? Answering a so worded question creates an opportunity to build a risk management system and this in turn enables one to monitor changes in the risk level. But the potential of the solution being constructed will not be used, unless the problem of measuring risk levels is solved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
  2. Boxai P.F., Purcell J. (2003), Strategy and Human Resource Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
  3. Gratton L.A., Hailey V.H. (1999), The rethoric and reality of new careers, Strategic Human Resource Management, red. L. Gratton, V.H. Hailey, P. Stiles, C. Truss, Oxford University Press, Oxford.
  4. Hendry C., Pettigrew A. (1986), The practice of strategic human resource management, "Personal Review".
  5. Hope-Hailey V., Gratton L., McGovern P., Stiles P., Truss C. (1998), A chameleon funkction? HRM in The '90s, "Human Resource Management Journal" no 7(3).
  6. Johnson G., Scholes K. (1993), Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, Hemel Hempstead.
  7. Minzberg H., Quinn J.B., James R.M. (1988), The Strategy Process: Concepts, contexts, and casus, Prentice - Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey.
  8. Purcell J. (2001), The meaning of strategy in human resource management, Human Resource Management: A critical text, Storey J. (red.), wyd. 2, Thomson Learning, London.
  9. Storey J. (1989), From personal management to human resource management, New Perspectives on Human Resource Management, J. Storey (red.), Routledge, London.
  10. Tysson S. (1997), Human resource strategy: a process for managing The contribution of HRM to organizational performance, international Journal of Human Resource Management".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu