BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ajdacki Michał
Tytuł
Proces wprowadzania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce
Process of Introducing Internal Audit in Public Finance Sector in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 21-31, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Kontrola wewnętrzna, Sektor finansowy, Sektor finansów publicznych
Public finance, Internal control, Financial sector, Public finance sector
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Abstrakt
Zaprezentowano poszczególne etapy wprowadzania audyty wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce. Wprowadzenie zmian w tym zakresie było wymogiem stawianym przez Unię Europejską. Przedstawiono system oceny oraz zastrzeżenia w zakresie kontroli finansowej.

In this article levels of introducing internal audit in public finance sector in Poland were presented. Changes in this sector were requirements of the European Union. Also evaluation system and objections in financial control were discussed.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000 - Opinia o wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Bruksela, 1998
 2. Agenda 2000 - Volume l - Communication: For a Stronger and Wider Union, Strasbourg, 1997
 3. Chojna-Duch E. (2004), Audyt wewnętrzny w Polsce w Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Kontroli, materiały konferencyjne, Zakamycze, Kraków
 4. Ciamaga L. Latoszek E. i inni (1997), Unia Europejska, PWN, Warszawa
 5. Dokument Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polska w Unii Europejskiej - nasze warunki członkostwa, Warszawa, 2003
 6. Informacja rządu RP dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przebiegu negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej - stan na l stycznia 2000 r.
 7. Komisja Europejska, Regular Report from the Commission on Poland's Progress Towards Accession, Bruksela, 1998
 8. Komisja Europejska, Regular Report from the Commission on Poland's Progress Towards Accession, Bruksela. 1999
 9. Komisja Europejska, Regular Report from the Commission on Poland's Progress Towards Accession, Bruksela, 2000
 10. Komisja Europejska, Regular Report from the Commission on Poland's Progress Towards Accession, Bruksela, 2001
 11. Komitet Integracji Europejskiej, Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa, 1998
 12. Komunikat nr l i 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r., Dz.Urz. MFNr3
 13. Kubik A. (2004), "Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny - efekt procesu integracji z Unią Europejską oraz zintegrowany system gwarancji właściwego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych" w Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Kontroli, materiały konferencyjne, Zakamycze, Kraków
 14. Nowak-Far A. (2004), Kontrolowanie przez NIK realizacji przez administrację publiczną prawa wspólnotowego, Kontrola Państwowa, marzec - kwiecień
 15. Raport Rady Ministrów na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa, 2002
 16. Raport z realizacji w 2000 r. Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 17. Raport z realizacji w 2001 r. Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 18. Raport z realizacji w 2002 r. Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Rozdział 28. Kontrola Finansowa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu