BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trafiałek Elżbieta
Tytuł
Bezrobocie jako problem i styl życia - wielopłaszczyznowość wyzwań
Unemployment as Problem and Lifestyle - Multiplanar of Challenges.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Problemy polskiej wsi na przełomie wieków, 2002, s. 93-114, tab.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Struktura bezrobocia, Społeczne skutki bezrobocia, Zwalczanie bezrobocia
Unemployment, Unemployment rate, Structure of unemployment, Social results of unemployment, Unemployment reduction
Abstrakt
Omówiono specyfikę polskiego bezrobocia. Przedstawiono problematykę bezrobocia w kontekście społecznym i jednostkowym oraz postrzeganie zjawiska bezrobocia i jego skutków. Zaprezentowano wzorce i inicjatywy środowisk lokalnych i regionalnych na rzecz zredukowania bezrobocia.

In this paper specificity of Polish unemployment was discussed. Issue of unemployment in social and individual context was presented together with perception of unemployment and its consequences. Also initiatives of local and regional background were described. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Planowanie rozwoju gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły", www.dziennik.krakow.pl
 2. Agroturystyka w górach. Coraz więcej gospodarstw. PAP. www.gazeta.pl/rzeszów
 3. Andrzejewski P., K. Trębski: Skok do raju. "Wprost" 2002, nr 22.
 4. Badanie bezrobocia długotrwałego. Warszawa 2001. www.stat.gov.pl
 5. Biuletyn Statystyczny GUS. Warszawa 2002, nr 1 (531).
 6. Dmochowski R., D. Makowska: Geografia. Zjawisko bezrobocia. Warszawa 1993.
 7. Falkowska M.: Polacy o bezrobociu i bezrobotnych, bezrobotni o sobie. Komunikat z badań CBOS. Warszawa 2001. nr 59/01.
 8. Informacje i opracowania bieżące GUS, www.stat.gov
 9. Kabaj M.: Bezrobocie szybko nie spadnie. "Przegląd"" 2002. nr 23 (129).
 10. Kabaj M.: Strach o pracę niewiele pomoże. "Życie" 2002. nr 114 (1711).
 11. Kabaj M.: Zarys programu aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej. Raport IPiSS UNDP, Warszawa 2000.
 12. Kaczyńska B.: Rvnek pracy w perspektywie integracji europejskiej. "Polityka Społeczna" 2000, nr 4 (313).
 13. LaweraH., A. Bata: Powiat ropczycko-sędziszowski. Krosno 2001.
 14. Mariański J.: Etos pracy bezrobotnych. Lublin 1994, passim (maszynopis powielany).
 15. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce, www.stat.gov.pl/serwis
 16. Miesięczne informacje GUS o bezrobociu w Polsce; www.stat.gov.pl/serwis
 17. Mikołajewska B.: Kasa. baza, nadbudowa. "Polityka" 2002, nr 14 (2344).
 18. Polacy na rynku pracy. Postrzeganie - Szanse - Aktywność. Raport PAP. www.dziennik.krakow.pl
 19. Polska na zasiłku. Raport. "Polityka" 2002, nr 17 (2347).
 20. Reszke I.: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy. Warszawa 1995.
 21. Rocznik Statystyczny GUS. Warszawa 2001.
 22. www.art.civ.pl
 23. www.ips.uw.edu.pl
 24. www.polityka.home.pl
 25. www.stat.gov.pl
 26. www.tc.ciechanow.pl
 27. www.tygodnik.pl
 28. www.um.andrychow.pl
 29. www.uw.sejm.gov.pl/dokum/budzet.
 30. Zjawisko bezrobocia na wolnym rynku, www.geocities.com/WallStreet/3037
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu