BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielska Krystyna
Tytuł
Pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim: próby aktywacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w opinii wybranych Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy
Social Assistance in Warminsko-Mazurskie Voivodeship.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Problemy polskiej wsi na przełomie wieków, 2002, s. 251-271, rys., tab.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Aktywizacja bezrobotnych, Stopa bezrobocia, Bezrobocie długotrwałe, Pomoc społeczna
Unemployment, Unemployed activation, Unemployment rate, Long-term unemployment, Social assistance
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono zakres i cechy bezrobocia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z uwzględnieniem środowiska wiejskiego oraz omówiono rodzaje pomocy prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej. Zwrócono także uwagę na próby aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

In his paper scope and features of unemployment in Warminsko-Mazurskie voivodeship were presented. Types of assistance offered by social assistance centers were discussed together with attempts of occupational activation unemployed people. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auletner J., K. Głąbicka: Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Warszawa 2001.
 2. Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim w 2001 r., Urząd Statystyczny w Olsztynie 2002 r.
 3. Dane za maj 2002 r. Informacja o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy. WUP w Olsztynie.
 4. Departament Polityki Społecznej: Strategia pomocy społecznej woj. warmińsko-mazurskiego do 2015 r. Olsztyn 2001.
 5. Informacja o stanie bezrobocia w styczniu 2002 r. Krajowy Urząd Pracy Departament Informacji o Rynku Pracy.
 6. Kabaj M.: Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Raport IPiSS, z. 19. Warszawa 2000 r.
 7. Krajowy Urząd Pracy Departament Informacji o Rynku Pracy. Warszawa, luty 2002.
 8. Kwestionariusz Anonimowy w Sprawie Metod Aktywizacji Zawodowej Osób Długotrwale Bezrobotnych w Regionie Warmińsko-Mazurskim. Stan na 31.12.2001 r.
 9. Liczba bezrobotnych w maju 2002 r. Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Polityki Społecznej.
 10. Polityka społeczna i zatrudnienie. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Analizy, lipiec 2001 r.
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, filia w Górowie Iławeckim. Sprawozdanie MPiPS za lata 1992-2000.
 12. Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Statystyczny w Olsztynie 2001 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu