BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkowska Wiesława
Tytuł
Bariery w dostępie do edukacji dzieci wiejskich
Barriers in Access to Education of a Village Children.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Problemy polskiej wsi na przełomie wieków, 2002, s. 355-368, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Edukacja, Reforma oświaty, Proces nauczania, System edukacji, Dzieci szkolne
Rural population, Education, Educational system reforms, Teaching process, Educational system, School children
Abstrakt
Dokonano krótkiej charakterystyki terenów wiejskich w ujęciu historycznym. Omówiono znaczenie wychowania przedszkolnego w równym starcie szkolnym oraz rolę szkoły wiejskiej w dalszym kształceniu dzieci i młodzieży. Przedstawiono także problemy związane z utworzeniem gimnazjów na wsi, a następnie omówiono wynik badania nt. oczekiwań edukacyjnych rodziców i ich opinii o funkcjonowaniu gimnazjum.

In this paper short description of rural areas in historical terms was presented. Importance of pre-school education and role of village school in further education were discussed. Also problems of setting up new secondary schools in the country were showed together with parents educational expectations. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała Księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Komisja Europejska. Warszawa 1997.
  2. Biblioteczka Reform. MEN o przedszkolach, nr 21. Warszawa 2000.
  3. Biblioteczka reformy. MEN o edukacji na wsi, nr 10. Warszawa.
  4. Narodowy program rozwoju wsi polskiej - edukacja. www.men.waw.pl/aktual/dok-ref/ediik-wsi/spis-tr.htrn
  5. Raport o rozwoju społecznym Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich. Warszawa 2000.
  6. Rocznik Statystyczny GUS. Warszawa 2000.
  7. Szkolnictwo w pierwszym roku reformy oświaty. Red. K. Konarzewski. Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu