BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Roman
Tytuł
Polska gospodarka żywnościowa na tle rynku wspólnotowego i globalnego
Polish Food Economics Compared with European and Global Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 4, s. 202-207, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rynek rolny, Rynek żywności, Gospodarka żywnościowa, Globalizacja gospodarki
Agriculture, Agricultural markets, Food market, Food economy, Economic globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oceniono wpływ globalizacji i integracji z UE na rolnictwo, przemysł spożywczy i handel zagraniczny żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Potencjał produkcyjny rolnictwa i przemysłu spożywczego w Polsce jest znaczący; plasuje on nas na 5-6 pozycji w poszerzonej UE. Wejście do UE ożywiło polski handel produktami rolno-spożywczymi i przywróciło rolę jako eksportera netto tych produktów, ale nasza pozycja w handlu UE jest wciąż słaba. (oryg. streszcz.)

This article aims at evaluation of influence of integration with EU on Polish food economics and its position in the extended European Union. It presents chances and threats relevant with globalization processes in domestic food industry. This analysis shows that production capacity of Polish agriculture and food industry is significant. It puts Poland in 5-6"' place in the extended European Union. Accession into the EU revitalized trade of agricultural products as well as brought back Poland the role of net exporter of this products. Nevertheless our position in European trade is constantly minor - twice weaker than production capacity of Polish food economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chechelski P. 2006: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy. Komunikaty Raporty Ekspertyzy, nr 517, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2006, CIAA.
  3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Analizy Rynkowe 2005-2007. IERiG-PIB, ARR, MRiRW, nr 21-25.
  4. Rocznik Statystyczny 2006. GUS.
  5. Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 3. Praca zbiorowa pod red. R. Urbana. 2006: Seria Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 45, IERiGŻ-PIB.
  6. Warszawa. Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE. 2007: Seria Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 57, IERiG-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu