BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek
Tytuł
Baza surowcowa jako podstawa logistyki zaopatrzenia przemysłu spożywczego
Sourcing Base as a Corestone of Logistics of Supply of Agricultural Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 109-113, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Logistyka, Koszty, Polityka surowcowo-materiałowa, Surowce, Surowce wtórne
Food industry, Supply of enterprises, Logistics, Costs, Raw materials policy, Raw materials, Recyclable materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Właściwe wykorzystanie zdolności przetwórczych w zakładach pracujących na surowcach odnawialnych i zaopatrujących rynek w dobra jest uwarunkowane organizacją bazy surowcowej. Z kolei efektywność działania zakładu zależy w dużym stopniu od właściwej jego lokalizacji. W lokalizacji konkretnego obiektu logistycznego wykorzystywana jest metoda Schmennera, zaś przy rozpatrywaniu lokalizacji wielu obiektów wykorzystuje się programowanie liniowe, programowanie heurystyczne, symulację i ekspertyzę.

Sourcing base is a source of supply for businesses of agricultural industry. In the sourcing base between producers of raw materials and processing plants there are spatial ties, organizational ties, productional relationships and economic dependencies. Sourcing base is characterised by such characteristics as: area and structure of arable land, place and radius of the base, infrastructure of the base, production of raw materials, yielding of raw materials production, production structure and supply of raw materials. There are many circumstances that influence development of sourcing base, among others: natural circumstances, level of agrar culture, profitability of raw material production, processing capacity of processing plants, availability of the base, exposure of raw materials to transportation and free labour capacity in the area. In the short term there are a fixed localisation of processing plants, in the long term it is variable. In order to place a processing plant apart for general methods we use many others, such as: Chmenner's method, linear programming, huristic programming, simulation and expertise. Regardles of the kind and scope of the business it has its own logistic system including sub-systems. Awareness of their existance and ability to influence their functioning has a significant impact on competitive position of a business on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziadek S. (1998): Związki logistyczne przedsiębiorstw w regionie. Logistyka, 4, Warszawa, s. 23-26.
  2. Heskett J.L., Glaskowsky N.A. (1973): Business Logistics, 2 nd ed. Ronald Press, New York.
  3. Gołembska E. (1994): Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. AE, Poznań.
  4. Johnson J.G., Wood D.F. 1986): Contemporary Physical Distribution and Logistics. (3 rd end.) Macmillan Publishing Company. New York.
  5. Kamiński W. (1977): Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. WN-T, Warszawa.
  6. Kapusta F. (2001): Teoria agrobiznesu. Cz. I. Wrocław.
  7. Kapusta F. (2000a): Logistyka. WSZiM, Poznań - Wrocław.
  8. Kapusta F. (2000b): Rola integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. T. II, z. 3, Warszawa - Poznań - Zamość, s. 23-29.
  9. Pfohl H.C. (1990): Logistiksysteme Betriebswirtschafliche Grundlagen. Springer - Verlag. Berlin.
  10. Rutkowski K. (1993): Logistyka pomaga wygrywać. "Businessman Magazine", nr 5, s. 44-48, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu