BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Przemysław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Sociology of the work of art : Initial conditions and model of analysis
Socjologia dzieła sztuki (Założenia i model analizy)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 454, s. 61-74, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Socjologia kultury, Ontologia
Sociology, Sociology of culture, Ontology
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zamiarem tego artykułu jest prezentacja modelu socjologicznej analizy dzieł sztuki. Punktem wyjścia jest negacja możliwości socjologicznej interpretacji dzieła sztuki w jego kształcie historycznym, wynikająca z niemożności dookreślenia charakteru czynników warunkujących twórczość artystyczną. Konsekwencją tego jest uznanie możliwości interpretacji dzieła sztuki jedynie w jego kształcie współczesnym oraz określenie jego cech ontologicznych. Wykorzystując niektóre elementy teorii dzieła sztuki R. Ingardena (koncepcja konkretyzacji i autonomii dzieła sztuki) oraz teorii semiologicznych (znakowa struktura dzieła sztuki) autor opisuje dzieło sztuki jako: 1) przedmiot autonomiczny, 2) współczesne wobec wszelkich rzeczywistości, 3) potencjalnie wieloaspektowe, 4) całościowo nie- przekładalne, 5) mogące być traktowane jako komunikat. Następnie, po zdefiniowaniu procesu percepcji dzieła sztuki jako nieograniczonego czasowo dialogu odbiorcy z dziełem, autor buduje model analizy złożony z czterech etapów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benveniste E. (1969a), Semiologie de la langue, "Semiotica", No. 1.
  2. Benveniste E. (1969b), Semiologie de la langue, "Semiotica", No. 2.
  3. Gadamer H-G. (1967), Kleine Schriften II. Interpretationen, J.C.B. Mohr, (Paul Siebeck), Chapter I; Asthetik und Hermeneutik, Tubingen.
  4. Ingarden R. (1973a), The Cognition of the Literary Work of Art, Northwestern University Press Evanston.
  5. Ingarden R. (1973b), The Literary Work of Art. An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic and Theory of Literature, Northwestern University Press Evanston.
  6. Mannheim K. (1977), Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge, A Harwest Book, Harcourt, Brace and World Inc., New York.
  7. Schuetz A. (1953), Common-sense and Scientific Interpretation of Human Action, "Phylosophy and Phenomenological Research", vol. XIV, Sept., No., 1.
  8. Tatarkiewicz W. (1980), A History of Six Ideas. An Essay in Aesthetic, Warsaw: PWN, Martinus Nijhoff, The Hague-Boston-London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu