BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwiec Paweł
Tytuł
Wpływ przywództwa na aktywność twórczą pracowników
The impact of leadership on the creativity of employees
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 3-4, s. 37-49, bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe
Przywództwo, Umiejętności kierownicze, Osobowość kierownika, Relacje kierownik-podwładny, Aktywizacja pracowników, Motywowanie pracowników
Leadership, Management skills, Manager personality, Manager-subordinate relationships, Employee activation, Motivating employees
Abstrakt
W artykule podjęto próbę prezentacji sposobów kształtowania codziennych, bezpośrednich relacji z podwładnymi i wpływania tą drogą na poziom ich dokonań twórczych. W szczególności skoncentrowano uwagę na relacjach łączących styl kierowania przejawiany przez przełożonego z aktywnością twórczą jego podwładnych. Ponadto artykuł skłania do refleksji nad związkami systemu ocen oraz nagradzania i karania funkcjonujących w organizacji z aktywnością twórczą zatrudnionych w niej osób. (abstrakt oryginalny)

This article strives to present methods for shaping day–to–day, direct relations with subordinates and how this path is used to influence the level of their creative achievements. Special attention is paid to relations linking management style demonstrated by the superior with the creativity of subordinates. Moreover, the article engenders reflection on links between the assessment, reward, and penalty systems functioning in the organization and the creativity of people employed by it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T.M. (1979), Effects of External Evaluation on Artistic Creativity, „Journal of Personality and Social Psychology", 37(2).
 2. Amabile T.M., Gryskiewicz N.D. (1989), The Creative Environment Scales: Work Environment Inventory, „Creativity Research Journal", 2(4).
 3. Amabile T.M. (1997), Entrepreneurial Creativity through Motivational Synergy, „Journal of Creative Behavior", 31(1).
 4. Amabile T.M. (1998), How to Kill Creativity, „Harvard Business Review", 76 (5).
 5. Amabile T.M., Hadley C.N., Kramer S.J. (2002), Creativity under the Gun, „Harvard Business Review" 80(8).
 6. Andrews F.M., Farris GF. (1967), Supervisory Practices and Innovation in Scientific Teams, “Personnel Psychology", 20(4).
 7. Argyris Ch. (1957), Personality and Organization, New York.
 8. Avolio B.J., Bass B.M. (1995), Individual Consideration Viewed at Multiple Levels of Analysis: A Multi-Level Framework for Examining the Diffusion of Transformational Leadership, „Leadership Quarterly", 6(2).
 9. Baer M., Oldham G.R., Cummings S.A. (2003), Rewarding Creativity: When does it Really Matter, „The Leadership Quarterly", 14(4/5).
 10. Bass B.M. (1985), Leadership and Performance beyond Expectations, Free Press, New York.
 11. Bass B.M, (1995), Theory of Transformational Leadership Redux, „Leadership Quarterly", 6(4).
 12. Bass B.M. (1999), Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership, „European Journal of Work and Organizational Psychology", 8(1).
 13. Bass B.M. (1999), Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior, „Leadership Quarterly", 10(2).
 14. Bass B.M., Avolio B.J., Jung D.I., Berson Y. (2003), Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership, „Journal of Applied Psychology", 88(2).
 15. Bielski M. (1997), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Bono J.E., Judge T.A. (2004), Personality and Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis, „Journal of Applied Psychology", 89(5).
 17. Brophy R. (1998), Understanding Measuring and Enhancing Individual Creative Problem Solving Efforts, „Creativity Research Journal", 11(3).
 18. Buber M. (2004), O odpowiedzialności (wybrane fragmenty z lat 1918, 1939) [w] Filk J. (red.), Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Burns J. M. (1978), Leadership, Harper&Row, New York.
 20. Carroll SJ. , Gillen DJ. (1987), Are the Classical Management Functions Useful in Describing Managerial Work, „Academy of Management Review", 12(1).
 21. Deci E.L., Ryan R.M. (1987), The Support of Autonomy and the Control of Behavior, „Journal of Personality and Social Psychology", 53(6).
 22. Dvir T., Eden D., Avolio B.J., Shamir B. (2002), Impact of Transformational Leadership on Follower Development and Performance. A Field Experiment, .Academy of Management Journal", 45(4).
 23. Eisenberg R., Cameron J. (1996), Detrimental Effects of Reward: Reality or Myth, „American Psychologist", 51(1).
 24. Ekvall G., Ryhammer L. (1999), The Creative Climate: Its Determinants and Effects at a Swedish University, „Creativity Research Journal", 12(4).
 25. Filek J. (2003), Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 26. Gulick L.H. (1937), Notes of the Theory of Organizations [w:] Papers on the Science of Administration, pod red. L. H. Gulicka, L. F. Urwicka, Institute of Public Administration, Columbia University, New York
 27. Hatcher L., Ross T.L., Collins D. (1989), Prosocial Behavior, Job Complexity, and Suggestion Contribution under Gainsharing Plans, „Journal of Applied Behavioral Science", 25(3).
 28. Hennessey B.A., Amabile T.M. (1998), Reward, Intristic Motivation, and Creativity, „American Psychologist", 53(6).
 29. Herzberg F. (1968), One More Time: How do You Motivate Employees, „Harvard Business Review", 46(1).
 30. Hinrichs J.R. (1965), Creativity in Industrial Research, „Industrial Management", 7(1), 1965.
 31. House R.J. (1977), A 1976 Theory of Charismatic Leadership [w:] Leadership: The Cutting Edge, pod red. J.G. Hunta, L.L. Larsona, Southern Illinois University Press, Carbondale.
 32. Hunt J.G. (1999), Transformational/Charismatic Leadership's Transformation of the Field: An Historical Essay, „Leadership Quarterly", 10(2).
 33. Jung D.I. (2000-2001), Transformational and Transactional Leadership and Their Effects on Creativity in Groups, ..Creativity Research Journal", 13(2).
 34. Kasof J. (1995), Explaining Creativity: The Attributional Perspective, „Creativity Research Journal", 8(4).
 35. Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 36. Kozielecki J.(2004), Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa.
 37. Kuhnert K.W., Lewis P. (1987), Transactional and Transformational Leadership: A Constructive/Developmental Analysis, „Academy of Management Review", 12(4).
 38. Łucewicz J. (1999), Oceny pracownicze. W: Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, pod red. T. Listwana, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wroclaw.
 39. Maslyk-Musiał E. (1999), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 40. Mintzberg H. (1971), Managerial Work. Analysis from Observation, „Management Science", 18(2).
 41. Mintzberg H. (1975), The Manager's Job. Folklore and Fact, „Harvard Business Review", 53(4).
 42. Mumford M.D. (2000), Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation, „Human Resource Management Review", 10(3).
 43. Mumford M.D., Scott G.M., Gaddis B., Strange J.M. (2002), Leading Creative People: Orchestrating Expertise and Relationships, „The Leadership Quarterly", 13(6).
 44. Oldham G.R., Cummings A. (1996), Employee Creativity: Personal and Contextual Factors at Work, „Academy of Management Journal", 39(3).
 45. Popper M., Mayseless O., Castelnovo O. (2000), Transformational Leadership and Attachment, „Leadership Quarterly", 11(2).
 46. Popper M., Mayseless O. (2003), Back to Basics: Applying a Parenting Perspective to Transformational Leadership, „Leadership Quarterly", 14(1).
 47. Scott RK. (1995), Creative Employees: A Challenge to Manage, „Journal of Creative Behavior", 29(1).
 48. Sethia N.K. (1989), The Shaping of Creativity in Organization, „Academy of Management Proceedings".
 49. Shalley C.E. ( 1995), Effects of Coaction, Expected Evaluation, and Goal Setting on Creativity and Productivity, „Academy of Management Journal", 38(2).
 50. Shin S.J., Zhou J. (2003), Transformational Leadership, Conservation, And Creativity: Evidence from Korea, „Academy of Management Journal", 46(6).
 51. Sokołowska S. (1998), Zarządzanie agrobiznesem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 52. Sokołowska S. (2000), Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 53. Sosik J.J., Kahi S.S., Avolío B.J. (1998), Transformational Leadership and Dimensions of Creativity: Motivating Idea Generation in Computer - Mediated Group, „Creativity Research Journal", 11(2).
 54. Stahl M.J., Koser M.C. ( 1978), Weighted Productivity in R&D: Some Asociated Individual and Organizational Venables, „IEEE Transactions on Engineering Management", 25.
 55. Steinmann H., Schreyógg G (1995), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 56. Stoner J.A.F., Wankel C. (1996), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 57. Tesluk P.E., Farr J.L., Klein S.R. (1997), Influences of Organizational Culture and Climate on Individual Creativity, „Journal of Creative Behavior", 31(1).
 58. Webber R.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 59. West MA. ( 1989), Innovation amongst Health Care Professionals, „Social Behaviour", 4(3).
 60. Wren DA. (1990), Was Henri Fayol a Real Manager, „Academy of Management Proceedings".
 61. Yukl G.A., Kanuk L. (1979), Leadership Behavior and Effectiveness of Beauty Salon Managers, „Personnel Psychology", 32(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu