BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława
Tytuł
Zbiorowe stosunki pracy jako przedmiot rozważań naukowych Refleksje nad amerykańskimi doświadczeniami
Collective labor relations as a subject for scientific consideration: Reflections on American experience
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 3-4, s. 79-93, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zbiorowe stosunki pracy, Stosunki gospodarcze, Teoria działań zbiorowych, Układ zbiorowy pracy
Collective labour relations, Economic relations, Theory of collective action, Union agreement
Abstrakt
W artykule przedstawiono ewolucję poglądów na temat tego, czym są stosunki przemysłowe, coraz częściej nazywane zbiorowymi stosunkami pracy. Podjęcie tych kwestii ma nie tylko aspekt poznawczy, lecz daje asumpt do dalszych rozważań prowadzonych w kontekście modelu zbiorowych stosunków pracy promowanego w Unii Europejskiej, opartego na formule zbiorowej reprezentacji pracowniczej. (abstrakt oryginalny)

This article presents the evolution of views on industrial relations, referred to as collective labor relations with increasing frequency. The undertaking of this matter has not only a cognitive aspect, but also opens the way for further consideration on the model of collective labor relations as promoted in the European Union, which is based on a formula of collective employee representation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cappelli P. (1991), Is There a Future for the Field of Industrial Relations in the United States? [w:] Industrial Relations Teaching and Research: International Trends, R. Landsbury (ed.), University of Sydney, ACIRRT, Sydney.
  2. Iversen T. (2005), Capitalism, Democracy, and Welfare, Cambridge University Press, New York, Cambridge.
  3. Jasińska J. (2002), Stosunki i warunki pracy [w:] Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwana, C.H.Beck, Warszawa, s. 171-188.
  4. Kaufman B.E. (2006), Industrial relations and Labor Institutionalism: A Century of Boom and Bust, „Labor History", Vol. 47, No. 3, p. 295-318.
  5. Slichter S. (1928), What is the Labor Problem [w:] American Labor Dynamics in Light of Postwar Developments, J. Hardman (ed.), Henry Holt, New York, p. 287.
  6. Urbaniak B. (2005), Współpraca i zaangażowanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi -stosunki przemysłowe w okresie przemian [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, pod red. A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 69-85.
  7. Wach S. (2005), Sonda. (Nad)reprezentacja załogi, „Personel i Zarządzanie", nr 5( 182), s. 6-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu