BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Dariusz
Tytuł
Konflikty i interesy w sektorze zdrowotnym - ich instytucjonalizacja i rozwiązywanie
Conflicts and interests in public health care system - their institutionalisation and solving
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 7, s. 32-38, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Układ zbiorowy pracy, Grupa interesu, Konflikt interesów, Dialog społeczny
Health service, Union agreement, Interest group, Interests conflict, Social dialogue
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konflikty i interesy to dwie strony tego samego medalu. Funkcją dialogu społecznego jest instytucjonalizacja konfliktów powstałych wokół artykulacji odmiennych interesów grupowych. Zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia wymagają uwzględnienia rozmaitych interesów grupowych tak, aby ograniczać występowanie otwartych konfliktów. Istniejące instytucje dialogu społecznego, w tym przede wszystkim Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, nie są wykorzystywane do regulowania napięć powstałych wokół spornych kwestii funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zasadniczy spór toczy się poza instytucją dialogu społecznego prowadząc do dysfunkcji publicznej służby zdrowia. Celem artykułu jest wskazanie na możliwy, aczkolwiek trudny, sposób instytucjonalizacji toczącego się konfliktu tak, aby rozmaite grupowe interesy były artykułowane w ramach istniejących instytucji dialogu społecznego. (abstrakt oryginalny)

Conflicts and interests are the two sides of the same coin. Social dialogue function is to be institutionalised if conflicts come into existence in connection with different interests. The changes in health care system are required to take into consideration different groups’ interests so as to limit open conflicts occurring. Existing social dialogue institutions, especially Tripartite Commission, are not used to regulate conflicts around functioning of the public health care system. The main negotiations is held without social dialogue institutions conducting to dysfunction of public health care. The aim of this article is to show how we can control the conflicts in order to interest groups would by articulated in social dialogue institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K. (1963), Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, "American Economic Review" nr 53 (3).
 2. Cawson A. (1982), Corporatism and Welfare. Social Policy and State Intervention in Britain, London: Heinemann Educational Books.
 3. Cohen D. (1998), Kłopoty dobrobytu, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 4. Dahrendorf R. (2006), Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: A. Jasińska-Kania i in., Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 5. Frieske K., Machol-Zajda L., Urbaniak B., Zarychta H. (1999), Dialog społeczny. Zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, Warszawa: IPiSS, IPS UW.
 6. Frieske K., Machol-Zajda L., Zalewski D. (1997), Formy reprezentacji pracowniczej w procesach powstawania nowego ładu gospodarczego, maszynopis wykonany w ramach projektu badawczego KBN nr 1 HO2C 04608.
 7. Golinowska S. (2000), Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Warszawa: Poltex.
 8. Golinowska S., red. (2004), Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona księga, Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 9. Jasińska-Kania A. i in. (2006), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 10. Landy M., Levin M., red. (1995), The New Politics of Public Policy, Baltimore: J. Hopkins University Press.
 11. Morone J. (1995), Elusive Community: Democracy, Deliberation, and the Reconstruction of Health Policy, w: M. Landy, M. Levin (red.), The New Politics of Public Policy, Baltimore: J. Hopkins University Press.
 12. MPiPS (1995), Pakiet gwarancji socjalnych obywateli. Podsumowanie negocjacji partnerów dialogu społecznego, Warszawa.
 13. MGPiPS (2003), Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, Warszawa.
 14. Olson M. (1965), The Logic of Collective Action, Cambridge: Harvard University State.
 15. Pierson P. (1994), Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment, Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Schmitter Ph., Lehmbruch G. (1979), Trends Towards Corporatist Intermediation, London: SAGE Publications.
 17. Webster Ch. (2002), National Health Service. A Political History, Oxford: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu