BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicki Mariusz
Tytuł
Archetyp improwizacji organizacyjnej : poszerzenie architektury zarządzania strategicznego
Organizational Improvisation Archetype: Extending the Strategic Management Architecture
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 198-203, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Narzędzia zarządzania, Otoczenie przedsiębiorstwa, Niepewność, Archetypy
Strategic management, Management tools, Enterprise environment, Uncertainty, Archetypes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor podjął próbę przedstawienia kolejnego etapu na drodze do zaawansowanej teorii zachowań organizacji, dzięki uwzględnieniu wpływu dynamiki otoczenia na efektywność narzędzi wykorzystywanych w celu radzenia sobie z niepewnością. Autor rozbudował zwłaszcza stronę makro wskutek dodania dynamicznego elementu współewolucji organizacji i jej otoczenia. Propozycja autora integruje różne spojrzenia (zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość organizacyjna, organizacyjne uczenie się, improwizacja) i łączy je z elementami otoczenia, wskazując na ich wspólny wpływ na efektywność organizacyjną.

Theories of strategic competition emphasize the organization's ability to cope with uncertainty as the source of value and wealth creation. The author attempt to bring convergent elements of major contemporary management theories into this forum by introducing a framework of organizational archetypes strategic planning, organizational learning, corporate entrepreneurship, and organizational improvisation - that are derived from unique configurations of key processes, logic of change, critical levers of effectiveness and main management tasks, a set of strategic instruments. The author demonstrates the utility of organizational archetypes framework by showing how it can refine organizational improvisation theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker T., Miner A.S., Eesley D.T., Improvising Firms: Bricolage, Account Giving and Imprmovsional Competencies in the Founding Process, "Research Policy" 2003, vol. 32, s. 255-276.
 2. Carson S.J., Madhok A., Wu T., Uncertainty, Opportunity and Governance: The Effects of Volatility and Ambiguity on Formal and Relational Contracting, "Academy of Management Journal" 2006, vol. 49, s. 1058-1077.
 3. Cowley M., Domb E., Beyond Strategic Vision. Effective Corporate Action ivith Hoshin Planning, Elsevier, Oxford/Amsterdam 1997.
 4. Crossan M.M., Sorrenti M., Making Sense of Improvisation, [w:] J.P. Walsh, A.S. Huff (red.), Organizational Learning and Strategic Management. Advances in Strategic Management, t. 14, JAI Press, Greenwich 1997, s. 155-180.
 5. Cunha M.P., Organizational Time: A Dialectical View, "Organization" 2004, vol. 11, s. 271-297.
 6. Cunha M.P., Cunha J.V., Towards a Complexity Theory of Strategy, "Management Decision" 2006, vol.44, s. 839-850.
 7. Davis J., Eisenhardt K.M., Complexity, Market Dynamism, and the Strategy of Simple Rules, Working paper, Stanford, Stanford University 2005.
 8. Dess G.C., Beard D.W., Dimensions of Organizational Task Environments, "Administrative Science Quarterly" 1984, vol. 29, s. 52-73.
 9. Eisenhardt K.M., Strategic Decision Making as Improvisation, [w:] T.B. Skags (red.), The Northern Lights: Organizational Theory in Scandinavia, Marston Book Services, Oxfordshire 2003, s. 251-257.
 10. Fuller T., Argyle P., Moran P., Meta-rulefor Entrepreneurial Foresight, [w:] H. Tsoukas,}. Shepherd (red.), Managing the Future. Foresight in the Knowledge Economy, Blackwell, Maiden 2004, s. 169-186.
 11. Galunic D.C., Eisenhardt K.M., Architectural Innovation and Modular Corporate Forms, "Academy of Management Journal" 2001, vol. 44, s. 1229-1249.
 12. Hatch M.J., Commentary: Jazzing up the Theory of Organizational Improvisation, [w:] J.P. Walsh, A.S. Huff (red.), Organizational Learning and Strategic Management. Advances in Strategic Management, 1.14, JA1 Press, Greenwich 1997, s. 181-182.
 13. Hmielewski K.M., Corbett A.C., Proclivity for Improvisation as a Predictor of Entrepreneurial Intentions, "Journal of Small Business Management" 2006, vol. 44, nr 1, s. 45-63.
 14. Jorna R.J., Planning in Dynamic Situations: Some Findings in Complex Supervisory Control, [w:] W. Van Wezel, R.J. Jorna, A.M. Meystel (red.), Planning in Intelligent Systems. Aspects, Motivations and Methods, Wiley, Hoboken 2006, s. 101-136.
 15. Kamoche K., Cunha M.P., Cunha J.V., Toward a Theory of Organizational Improvisation: Looking Beyond the Jazz Metaphor, "Journal of Management Studies" 2003, vol. 40, s. 2023-2051.
 16. Kanter R.M., Strategy as Improvisational Theater, "Sloan Management Review" 2002, vol. 43, s. 76-81.
 17. Karim S., Modularity in Organizational Structure: The Reconfiguration of Internally Developed and Acquired Business Units, "Strategic Management Journal" 2006, vol. 27, s. 799-823.
 18. Lovas В., Ghosal S., Strategy as Guided Evolution, "Strategic Management Journal" 2000, vol. 21, s. 875-896.
 19. Mendonça S., Cunha M.P., Kaivo-oja ]., Ruff F., Wild Cards: Weak Signals and Organizational Improvisation, "Futures" 2004, vol. 33, nr 2, s. 201-218.
 20. Mintzberg H., Markides C, View/rom the Top: Henry Mintzberg on Strategy and Management, "Academy of Management Executive" 2000, vol. 14, s. 31-42.
 21. Nemancich L.A., Keller R.T., Leading Through the Exploration/Exploitation Paradoxes: How top Executives Define their Firmes Innovation Trajectory, Referat przedstawiony na corocznej konferencji The Academy of Management, Atlanta 2006.
 22. Orlikowsky W.J., Improvising Organizational Transformation over Time: A Situated Change Perspective, "Information Systems Research" 1996, vol. 7, nr 1, s. 63-92.
 23. Perry L.T., Strategic Improvising: How to Formulate and Implement Competitive Strategies in Concert, "Organizational Dynamics" 1991, vol. 19, s. 51-64.
 24. Teece D.J., Pisano G., Shuen A.A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, s. 504-534.
 25. Vera D.M., Improvisation and its Impact on Performance, Unpublished doctoral dissertation, The University of Western Ontario, London, Ontario 2002.
 26. Wall S.J., Executing Strategy in a Changing World, Wiley, Hoboken 2004.
 27. WeickK.E., What Theory is not. Theorizing is, "Administrative Science Quarterly" 1995, vol. 40, s. 385-390.
 28. Weick K.E., Improvisation as Mindset for Organizational Analysis, "Organization Science" 1998, vol. 9, s. 543-555.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu