BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Magdalena Julia
Tytuł
Opieka jako przesłanka społecznej marginalizacji
Private care as the factor leading to social exclusion of guardians
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 8, s. 13-20, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna państwa, Ludzie starsi, Wolontariat
Social policy, Elderly people, Volunteering
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z powodu zmiany struktury demograficznej w Polsce coraz więcej jest ludzi w podeszłym wieku. Zapadają na choroby charakterystyczne dla starości. Na chorobę Alzheimera w Polsce choruje około 250 tys. osób. Każda z nich, wraz z rozwojem choroby, powinna mieć zapewnioną stałą opiekę. W naszym kraju podejmują się jej najczęściej członkowie rodzin. Okres choroby staje się dla opiekuna czasem, w którym stopniowo jest odsuwany od społeczeństwa. Sprawowana opieka osłabia więzi opiekuna z innymi członkami rodziny, wymusza rezygnacje z życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Powoduje znaczące pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego. Brak sprawnego systemu pomocy wyklucza i marginalizuje opiekunów.(abstrakt oryginalny)

Because of the change in demographic structure there are more and more elderly people in Poland. They develop illnesses common in old age. From Alzheimer’s disease suffer about 250 thousands of people in Poland. Each one, according to the phase of the disease should be provided with round-the-clock supervision. The vast majority of caregivers in our country are family members. However, the time of caregiving becomes for the guide a time of gradual removal from the society. It weakens guardian’s bounds with other members of the family, make them resign from taking part in political, social and cultural life. Causes a considerable aggravation of mental and physical health. Lack of efficient help system excludes and marginalise guardians.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania International Institute for Labour Studies i UNDP (2003), „Problemy Polityki Społecznej" nr 5, dostępne w Internecie: .
  2. Barcikowska M., Bilikiewicz A. (2004), Choroba Alzheimera w teorii i praktyce klinicznej, Biblioteka Neurologii Praktycznej, Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
  3. Bidzan L. (2005), Choroba Alzheimera. Poradnik dla lekarzy VIA MEDICA, Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne.
  4. Brodaty H. (1998), Managing Alzheimer's disease in primary care, London: Science Press.
  5. Dobryszycka W., Jerzy L. (2007), Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzhaimera, otępieniu, starzeniu, Wrocław: Wydawnictwo Cintinuo.
  6. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., red. (2007), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Haupt M. (2000), Alzheimer-Krankheit, Diagnostische entscheidungen und behandlungenswege für den Hausarz, Heßdorf-Klebheim: Jürgen Hartman Verlag GMBH.
  8. Mahler R (1996), Maldevelopment and Marginality, w: J. Danecki (red.), Insights into Maldevelopment, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, dostępny w Internecie: .
  9. Marginalizacja i wykluczenie społeczne 2007/2008, wykład 2: „Definicje i ujęcie syntetyczne", dostępny w Internecie: .
  10. Szatur-Jaworska B. (2003), Diagnozowanie w polityce społecznej, Materiały do studiowania, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu