BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzik Bogusław
Tytuł
Ustalanie efektywności na podstawie izokwant w przestrzeni wydajności. Przypadek wielu nakładów
Measuring efficiency using isoquants in input-productivity space. Multiple-input case
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 1, s. 15-33, bibliogr. 11 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Efektywność, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność przedsiębiorstwa, Pomiar efektywności
Effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA), Enterprise effectiveness, Efficiency measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano metodę ustalania efektywności obiektów gospodarczych, gdy jeden rezultat (np. produkcja, zysk, dochód) uzyskiwany jest za pomocą wielu nakładów. Metoda stanowi uogólnienie procedury zaproponowanej w poprzednim artykule autora [4]. Sprowadza się ona do wykorzystania tzw. izokwant efektywności cząstkowej w przestrzeni wydajności nakładów zaproponowanych w pracy [5]. Z czysto obliczeniowego punktu widzenia proponowana metoda badania efektywności może się składać z następujących kroków: (a) Na podstawie danych o nakładach i rezultatach określa się izokwanty jednostkowe. (b) Ustala się promień technologiczny odpowiadający założonej proporcji nakładów (lub założonej proporcji wydajności). (c) Określany jest punkty przecięcia promienia technologicznego z poszczególnymi izokwantami jednostkowymi. (d) Na podstawie tego rozwiązania określa się mierzoną wzdłuż promienia technologicznego odległość izokwanty od początku układu współrzędnych. W przedstawionej wersji metody nie ma potrzeby rozwiązywania zadań programowania w celu wyznaczenia wierzchołków granicy efektywności, co jest bardzo dużym uproszczeniem. Obliczeniowo metoda jest o wiele prostsza od np. standardowych metod DEA. (abstrakt oryginalny)

The article presents a method of establishing efficiency of business units when a result (e.g. production, profit, income) is obtained with more than one input. This approach is a generalization of a method presented in [4]. It is based on partial efficiency isoquants in the input-productivity space that were discussed in [5], According to this approach the author suggests the following steps for measuring efficiency: a) establishing unit isoquants on the basis of inputs and outputs data; b) establishing technological radius corresponding with assumed proportion of inputs (or assumed proportion of productivities); c) finding intersections of technological radius and each unit isoquant; d) establishing the distance of the isoquant from the origin, measured along the assumed technological radius. Suggested approach does not require solving the programming task in order to establish the apexes of efficiency frontier - which is an important simplification compared to e.g. standard DEA methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ANDERSEN P., PETERSEN N.C., A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis. Management Science, 1993. 39(10).
  2. CHARNES A., COOPER W.W.. RHODES E., Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 1978, 2.
  3. GOSPODAROWICZ M.. Procedury analizy i oceny banków. Materiały i Studia, zeszyt 103. NBP. Warszawa 2000.
  4. GUZIK B.. Ustalanie efektywności obiektów gospodarczych na podstawie izokwant efektywności cząstkowej. Badania Operacyjne i Decyzje. 2007, 2.
  5. GUZIK B., Izokwanty efektywności cząstkowej ze zmienną wydajnością i zmienną nakładochłonnością. Badania Operacyjne i Decyzje, 2007, 3-4.
  6. KOPCZEWSKI T., PAWŁOWSKA M.. Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000, cz. II, Materiały i Studia, z. 135, NBP. Warszawa 2001.
  7. PRĘDKI A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA. Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna. Przegląd Statystyczny, 2003, 1, Warszawa 2003.
  8. ROGOWSKI G.. Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 1999.
  9. TlIANASSOULIS E.. DYSON R.G., Estimating preferred target input-output levels using Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research. 1992, 56. [10] ZHU J., Data Envelopment Analysis with preference structure. The Journal of Operation Research Society, 1996,47. 1.
  10. Zitu J., Quantitative models for performance evaluation and benchmarking. Springer, New York 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu