BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zymonik Krzysztof
Tytuł
Odpowiedzialność za produkt w kodeksowych rozwiązaniach reklamacyjnych
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 4, s. 28-31, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Rękojmia, Świadczenia gwarancyjne
Consumer protection, Guarantee, Guarantee services
Uwagi
Zawiera tabelę: [1] Porównanie dwóch kodeksowych wariantów reklamacyjnych
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja kodeksowych instrumentów prawnych, które chronią kupujących przed wadliwymi produktami. Oparto je na wybranych studiach literaturowych z analizowanej tematyki. Omówiono pojęcia: rękojmi za wady fizyczne, rękojmi za wady prawne oraz kodeksowej gwarancji jakości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński A., Zymonik K., Prawo ochrony konsumenta, w: A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2007.
 2. Feigenbaum A.V., Total Quality Control, McGraw Hill, Inc., New York.
 3. Kaplan R., Norton P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, wydanie 2, Wydawnictwo C.H.Beck 2002.
 5. Powałowski A., Koroluk S., Prawo ochrony konsumentów, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.
 6. Skrzypek E., Satysfakcja klienta nowej ery i jej wpływ na jakość, w: praca zbiorowa pod red.P.Grudowskiego, J.Preihs, P.Waszczury, Inżynieria jakości, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 7. Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, póz. 93 z póz. zmianami).
 8. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U., Nr 141, póz. 1176).
 9. Ziarnicka-Koper M., Prawa producenta, sprzedawcy i konsumenta, Poradnik Gazety Prawnej nr!2 z 25 marca 2003 roku.
 10. Zymonik K., Odpowiedzialność za jakość produktu w świetle nowej ustawy konsumenckiej, „Problemy Jakości" 2003, nr 5.
 11. Zymonik K., Ocena rozwiązań ustawy konsumenckiej w zakresie odpowiedzialności za jakość produktu, „Problemy Jakości"2004, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu