BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowski Paweł
Tytuł
Reguła Taylora i jej rozszerzenia
The Taylor Rule and Its Extension
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 7-8, s. 1-23, bibliogr. 97 poz.
Słowa kluczowe
Reguła Taylora, Polityka pieniężna, Stopa procentowa, Inflacja, Teoria ekonomii, Pełne zatrudnienie
Taylor rule, Monetary policy, Interest rate, Inflation, Economic theory, Full employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przegląd rozwiązań stosowanych w badaniach nad regułami polityki pieniężnej. Szczególną uwagę autor zwrócił na modyfikacje i rozszerzenia reguły Taylora. Autor przedstawił oryginalną regułę Talora oraz jej modyfikacje, aby następnie skoncentrować się na następujących zagadnieniach szczegółowych: charakterze stopy procentowej podlegającej wyjaśnieniu, specyfikacji dynamicznej równania oraz zasadności wykorzystania danych dostępnych w czasie podejmowania decyzji (real-time data), możliwości poszerzenia zbioru zmiennych objaśniających, sposobie pomiaru zmiennych objaśniających, postaci funkcyjnej oraz stabilności parametrów równania. Na koniec autor wskazał korzyści aplikacyjne, jakie płyną z badań nad regułą Taylora i dokonał syntetycznego podsumowania przeprowadzonych rozważań.

The paper discusses the key aspects of research on a modern monetary policy rule proposed by American economist John B. Taylor in 1993. The Taylor rule stipulates how much the central bank should change the nominal interest rate in response to divergences of actual GDP from potential GDP and divergences of actual rates of inflation from a target rate of inflation. The rule recommends a relatively high interest rate (a "tight" monetary policy) when inflation is above its target or when the economy is above its full employment level, and a relatively low interest rate ("easy" monetary policy) in the opposite situations. Baranowski discusses many aspects of the Taylor rule, including the type of interest rates subject to analysis; the need to use real-time data; additional variables that may influence interest rates; the method of measuring variables; and the stability of the analyzed parameters. The paper also shows how the Taylor rule is used in practice. The rule can be used to analyze monetary policy, make international comparisons, and forecast interest rates. It can be an important component of both theoretical and empirical economic models, the author says. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., [2002], Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa.
 2. Adam K., Billi R., [2005], Optimal Monetary Policy under Commitment with a Zero Bound on Nominal Interest Rates, "Journal of Money, Credit, and Banking", Vol. 38, No. 7.
 3. Bali L., [1999], Policy rules for open economies, [w:] Monetary policy rules, (red.) J.B. Taylor, NBER - Business Cycles Series, Chicago.
 4. Baranowski P, [2008], Wykorzystanie danych typu real-time do oszacowania parametrów reguły Taylora dla Polski, "Wiadomości Statystyczne", artykuł przyjęty do druku.
 5. Bauducco S., Bulif A., Čihak M., [2008], Taylor Rule Under Financial Instability, "IMF Working Paper", No. 18.
 6. Bernanke B., Mishkin R, [1997], Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 11, No. 2.
 7. Blinder A., [1997], What Central Bankers Could Learn from Academics and Vice-versa, "Journal of Economic Perspective", Vol. 11.
 8. Blinder A., [2001], Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa.
 9. Blinder A., [2006], Monetary Policy Today: Sixteen Questions and About Twelve Answers, referat wygłoszony na konferencji: Central Banks in 21st Century, Madryt.
 10. Bohl M., Siklos P, Werner T., [2007], Do central banks react to the stock market? The case of the Bundesbank, "Journal of Banking and Finance", Vol. 31, No. 3.
 11. Boivin J., [2006], Has U.S. Monetary Policy Changed? Evidence from Drifting Coefficients and Real-Time Data, "Journal of Money, Credit, and Banking", Vol. 38, No. 5.
 12. Brzoza-Brzezina M., [2003], Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, "Ekonomista", nr 4.
 13. Castelnuovo E., [2003], Taylor rules, omitted variables, and interest rate smoothing in the US, "Economies Letters", Vol. 81, Issue 1.
 14. Castelnuovo E., [2007], Taylor rules and interest rate smoothing in the Euro area, "The Manchester School", Vol. 75, No. 1.
 15. Carstensen K., [2006], Estimating the ECB Policy Reaction Function, "German Economic Review", Vol. 7, No. 1.
 16. Cecchetti S., Li L., [2005], Do Capital Adequacy Requirements Matter for Monetary Policy?, NBER Working Paper, No. 11830.
 17. Clarida R., Gali J., Gertler M., [1998], Monetary policy rules in practice. Some International evidence, "European Economic Review", Vol. 42.
 18. Clarida R., Gali J., Gertler M., [2000], Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory, "The Ouarterly Journal of Economics", Vol. 115, No. 1.
 19. Crespo-Cuaresma J., Gnan E., [2007], The Natural Rate of Interest: Which Concept? Which Estimation Method?, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 29, No. 4.
 20. Dolado J., Maria-Dolores R., Manuel Naveirad M., [2005], Are monetary-policy reaction functions asymmetric?: The role of nonlinearity in the Phillips curve, "European Economic Review", Vol. 49.
 21. Friedman M., [1969], The Optimum Quantity of Money, [w:] M. Friedman (red.), The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Aldine Publishing Company, Chicago.
 22. Fuhrer J., Moore G., [1997], Forward-Looking Behavior and the Stability of a Conventional Monetary Policy Rule, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 27, No. 4.
 23. Gascoigne J., Turner P., [2004], Asymmetries in Bank of England monetary policy, "Applied Economics Letters", Vol. 11.
 24. Gali J., [2008], Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press, http://www.crei.cat/people/gali/monograph.html.
 25. Gali J., Gertler M., [1999], Inflation dynamics: a structural econometric analysis, "Journal of Monetary Economics", Vol. 44.
 26. Garcia-Iglesias J., [2007], How the European Central Bank decided its early monetary policy?, "Applied Economics", Vol. 39.
 27. Gerdesmeier D., Roffia B., [2003], Empirical Estimates of Reaction Function for the Euro Area, "ECB Working Paper", No. 206.
 28. Gianini M., Woodford M., [2002], Optimal Interest-Rate Rules, NBER Working Paper, No. 9419-9420.
 29. Grabowski B., [2000], Polityka pieniężna (tezy), referat niepublikowany.
 30. Gradzewicz M., Kolasa M., [2004], Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, "Bank i Kredyt", nr 2.
 31. Greene W., [2003], Econometric Analysis, Pearson Education, New York.
 32. Grzęda Latocha R., [2005], Ekonometryczna analiza determinantów inflacji i stopy procentowej w strefie euro na podstawie danych ankietowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 33. Grzęda Latocha R., Nerb G., [2003], Modeling short - term interest rates in the euro area using business survey data, referat wygłoszony na konferencji: Annual Meeting of the Verein für Socialpolitik, Zurich.
 34. Hayford M., Malliaris A., [2004], Monetary Policy and the U.S. Stock Market, "Economic Inąuiry", Vol. 42, No. 3.
 35. Hsing Y., [2005], Did U.S. Monetary Policy Respond to Exchange Rates, Long-Term Interest Rates, and the Unemloyment Rate Gap?, "The International Trade Journal", Vol. XIX, No. 1.
 36. Jajuga K., Jajuga T, [2002], Inwestycje, PWN, Warszawa.
 37. Judd J., Rudebush G., [1998], Taylor's rule and the Fed: 1970-1997, "Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review", No. 3.
 38. Kauppi H., [2007], Predicting the Fed's Target Rate Decisions, Helsinki Center of Economic Research Discussion Paper, No. 182.
 39. Kim D., Osborn D., Sensier M., [2005], Nonlinearity in the Fed's Monetary Policy Rule, "Journal of Applied Econometrics", Vol. 20.
 40. Kokoszczyński R., [2004], Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa.
 41. Kotłowski J., [2006], Funkcje reakcji Rady Polityki Pieniężnej - analiza logitowa, "Bank i Kredyt", nr 4.
 42. Krajewski P, Baranowski P, [2006], Wprowadzenie i realizacja strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce, Instytut Ekonomii UŁ, Łódź.
 43. Landreth H., Colander D., [2005], Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 44. Laubach T., Williams J., [2003], Measuring the Natural Rate of Interest, "Review of Economics and Statistics", Vol. 85, No. 4.
 45. Lubik T.A., Marżo M., [2007], An Inventory of Simple Monetary Policy Rules in a New Keynesian Macroeconomic Model, "International Review of Economics and Finance", Vol. 16.
 46. Lubik T.A., Schorfheide E, [2007], Do central banks respond to exchange rate movements? A structural investigation, "Journal of Monetary Economics", Vol. 54, No. 4.
 47. Mackiewicz M., [2006], Reguły polityki fiskalnej jako metoda ograniczania deficytu, [w:] Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczania, C. Józefiak, Krajewski P, Mackiewicz M., PWE, Warszawa.
 48. Marcellino M., (2004), Forecasting EMU macroeconomic variables, "International Journal of Forecasting", Vol. 20, No. 2.
 49. Martin C., Milas C., [2004], Modelling Monetary Policy: Inflation Targeting in Practice, "Economica", Vol. 71.
 50. McCallum B., [1988], Postwar Developments in Business Cycle Theory: A Moderately Classical Perspective, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 20, No. 3.
 51. McCallum B., [1999], Issues in the Design of Monetary Policy Rules, [w:] Handbook of Macroeconomics, (red.) J.B. Taylor, M. Woodford, Vol. I.
 52. McCallum B., [2000], Alternative Monetary Policy Rules: A Comparison with Historical Settings for the United States, the United Kingdom and Japan, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly", Vol. 86/1.
 53. Mehra Y., [1997], A Federal Funds Rate Equation, "Economic Inquiry", Vol. XXXV, No. 2.
 54. Mishkin F, [2002], Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa.
 55. Musiak-Linkowska M., [2007], Cel inflacyjny w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 56. Osińska M., [2000], Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych, Wyd. UMK, Toruń.
 57. Orphanides A., [2001], Monetary Policy Rules Based on Real-Time Data, "The American Economic Review", Vol. 91, No. 4.
 58. Orphanides A., [2003], The quest for prosperity without inflation, "Journal of Monetary Economics", Vol. 50.
 59. Orphanides A., Williams J., [2006], Monetary Policy with Imperfect Knowledge, "Journal of the European Economic Association", Vol. 4, No. 2-3.
 60. Polański Z., [2004], Polityka pieniężna, [w:] System finansowy w Polsce, (red.) Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., PWN, Wraszawa.
 61. Przystupa J., Wróbel E., [2006], Looking for an Optimal Monetary Policy Rule: The Case of Poland under IT Framework, "Materiały i Studia", No. 38.
 62. Qin T, Enders W, [2008], A Comparison of the In-Sample and Out-of-Sample Properties of Linear and Nonlinear Taylor Rules Using Real-Time Data, "Journal of Macroeconomics" (forthcoming).
 63. Razzak W.A., [2003], Is the Taylor Rule Really Different from the McCallum Rule?, "Contemporary Economic Policy", Vol. 21, No. 4.
 64. Reade J., [2006], The Taylor Rule in a Real-time Cointegrated VAR Model of the US, Working Paper.
 65. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 66. Romer D., [2001], Makroekonomia keynesistowska bez krzywej LM, [przedruk wraz z tłumaczeniem w:] "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 67. Rotemberg J., Woodford M., [1999], Interest-Rate Rules in an Estimated Sticky-Price Model, [w:] Monetary policy rules, (red.) J.B. Taylor, NBER - Business Cycles Series, Chicago.
 68. Rudebush G., [2002], The Term Structure Evidence on Interest-Rates Smoothing and Monetary Policy Inertia, "Journal of Monetary Economics", Vol. 49.
 69. Rybiński K., [2007], Globalizacja w trzech odsłonach, DIFFIN, Warszawa.
 70. Sack B., [1998], Does the Fed Act Gradually? A VAR Analysis, "Finance and Economics Discussion Series", Federal Reserve Board Working Paper.
 71. Shiller R., [1990], The Term Structure of Interest Rates, [w:] Handbook of Monetary Economics, (red.) B.M. Friedman, F. Hahn, Elsevier, Amsterdam.
 72. Shortland A., Stasavage D., [2004], What determines monetary policy in the Franc zone?: Estimating a reaction function for the BCEAO, "Journal of African economies", Vol. 13, No. 4.
 73. Sims C., Zha T., [2006], Were There Regime Switches in U.S. Monetary Policy?, "American Economic Review", Vol. 96, No. 1.
 74. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk R, [1998], Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 75. Szpunar R, [2000], Polityka pieniężna, PWE, Warszawa.
 76. Sztaudynger J.J., [2005], Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa.
 77. Swamy P.A., Tavlas G., Chang L, [2005], How stable are monetary policy rules: estimating the time varying coefficients in monetary policy reaction function for the US, "Computational Statistics & Data Analysis", Vol. 49.
 78. Svensson L.E.O., [1999], Inflation Targeting: Some Extensions, "Scandinavian Journal of Economies", Vol. 101, No. 3.
 79. Svensson L.E.O., [2000], Open-Economy Inflation Targeting, "Journal of International Economics", Vol. 50.
 80. Svensson L.E.O., Woodford M., [2003], Indicator variables for optimal policy, "Journal of Monetary Economics", Vol. 50.
 81. Tae-Hwan K., Mizen R, Chevapatrakul T., [2008], Forecasting Changes in UK Interest Rates, "Journal of Forecasting", Vol. 27, No. 1.
 82. Taylor J.B., [1993], Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, Vol. 39.
 83. Taylor J.B., [2001], Role of the Exchange Rate in Monetary-Policy Rules, "American Economic Review".
 84. Taylor M.R, Davradakis E., [2006], Interest Rate Setting and Inflation Targeting: Evidence of a Nonlinear Taylor Rule for the United Kingdom, "Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics", Vol. 10, No. 4.
 85. Temple J., [2000], Inflation and Growth: Stories Short and Tall, "Journal of Economic Surveys", Vol. 14, No. 4.
 86. The Monetary Policy of the ECB, [2004], European Central Bank, Frankurt, www.ecb.int.
 87. Verbeek M., [2004], Modern Guide to Econometrics, John Wiley & Sons.
 88. Walsh C., [2003], Monetary Theory and Policy, MIT Press.
 89. Wefle A., [2003], Ekonometria, PWE, Warszawa.
 90. Wojtyna A., [1996], Inflacja a wzrost gospodarczy, "Ekonomista", nr 3.
 91. Wojtyna A., [2004], Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.
 92. Wojtyna A., [2004b], Bank centralny w świetle teorii agencji, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 93. Woodford M., [2003], Interest & Prices: Foundations of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 94. Woźniak R, [2002], Inflacja bazowa, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 95. Założenia polityki pieniężnej na rok 2001, [2000], NBP, Warszawa.
 96. Zawadzka Z., [1997], Systemy bankowe. Przykład RFN, Studia Finansowo-Bankowe SGH, Poltext, Warszawa.
 97. Yates T, [2004], Monetary Policy and the Zero Bound to Interest Rates: A Review, "Journal of Economic Surveys", Vol. 18, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu