BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Małgorzata
Tytuł
Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej
Comparison of European Union Countries by Development Level
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 7-8, s. 99-118, tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Porównania międzynarodowe, Analiza danych statystycznych, Ranking
Sustainable development, International comparisons, Statistical data analysis, Ranking
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule dokonano porównania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Europejskiej oraz określenia pozycji Polski w otrzymanych rankingach. Zestaw wskaźników społeczno-gospodarczych obejmował 23 cechy o charakterze ilościowym reprezentujące różne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. charakteryzujące ogólną sytuację makroekonomiczną krajów, zmiany demograficzne i rynek pracy, rozwój przemysłu, budownictwa oraz działalności badawczo-rozwojowej, rozwój rolnictwa oraz rozwój tzw. infrastruktury społeczno-technicznej. Autorka podaje, że Polska na tle krajów UE pod względem poziomu rozwoju zajęła odległą pozycję (24. i 23., zależnie od metody). Spośród krajów, które wraz z Polską przystąpiły do UE w maju 2004 roku, zdecydowanie lepsze miejsca w rankingach zajęły: Republika Czeska, Malta, Słowenia, Węgry, Estonia i Litwa. Kraje te lepiej niż Polska potrafiły wykorzystać „dobrodziejstwa integracji" – pisze autorka.

The article compares European Union countries in terms of socioeconomic development and determines Poland’s position in the league table. The author uses 29 statistical indicators characterizing different aspects of socioeconomic development in EU countries. The league table was compiled using various multidimensional comparative analysis methods in accordance with a development model proposed by Z. Hellwig. Poland ranks far behind other EU countries in the league table, 23rd or 24th depending on the adopted analysis method. Poland ranks among the top 10 EU countries only in five socioeconomic indicators. Poland’s main advantages include an unpolluted environment, a well-developed higher education system and high-quality farm produce, Stec says. The country’s weaknesses, on the other hand, include a low GDP per capita level, high unemployment, and the need to export hi-tech products. Among the countries that joined the EU together with Poland in May 2004, the Czech Republic, Malta, Slovenia, Hungary, Estonia and Lithuania rank much higher than Poland in the league table. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonometria przestrzenna, [1991], praca zbiorowa (red.) A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  3. Hellwig Z., [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4.
  4. Kolenda M., [2006], Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Nowak E., [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  6. Wieczorek P, [2005], Gospodarka nowych państw Unii Europejskiej według kryteriów konwergencji, "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
  7. Wojtyna A., [1996], Inflacja a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" nr 3.
  8. Zając K., [1994], Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu