BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frodyma Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim
Changes on the labour market in the voivodship approach
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 3, s. 56-69, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Stopa bezrobocia, Zatrudnienie
Labour market, Unemployment rate, Employment
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim w latach 1999—2004. Głównym celem artykułu jest podjęcie próby zbudowania miernika syntetycznego, opisującego w sposób ogólny sytuację na rynku pracy.W opracowaniu zaproponowano dwa rozwiązania. Pierwsze podejście, to połączenie dwóch najczęściej stosowanych wskaźników (stopy bezrobocia i wskaźnika zatrudnienia). Drugie podejście, to rozszerzenie analizy o inne zmienne w celu pełniejszej oceny sytuacji na rynku pracy. Dla wyznaczonych mierników oszacowano funkcje trendu i na ich podstawie obliczono prognozy na 2005 r. W celu sprawdzenia, które z podejść jest lepsze, wyznaczono mierniki ex post dla prognoz wygasłych na 2005 r. (abstrakt oryginalny)

In the article changes proceeded on the labour market in the voivodship approach in 1999-2004 were presented. The main aim of the article is to make an attempt of synthetic measure building, which generally describes situation on the labour market. In the elaboration two solutions were proposed. First approach presents connection of two the most frequently used indexes (unemployment rate and employment index). Second approach presents the analysis extension of other variables in order to create fuller assessment of the situation on the labour market. For determined measures the trends functions were estimated and on their base the forecasts for the year 2005 were calculated in order to check which approach is better, the measures ex post for expired forecasts from the year 2005 were determined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frodyma K., Pawełek B. (2008), Badanie zmian w uporządkowaniach województw ze wzglądu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004 - porównanie ujęć ekonomicznego i społecznego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie"
  2. Frodyma K., Kostrzewska J., Pawełek B. (2007), przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004, referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, 24-27 kwietnia
  3. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  4. Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu