BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szutkowska Jolanta
Tytuł
Statystyka kosztów pracy w Unii Europejskiej
Labour cost statistics in European Union
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 3, s. 69-82, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Statystyka pracy, Struktura kosztów, Badania statystyczne
Labour costs, Labour statistics, Cost structure, Statistical surveys
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł powstał na podstawie doświadczeń wynikających ze współpracy z EUROSTAT-em, Niemieckim Urzędem Statystycznym DESTATIS oraz Holenderskim Urzędem Statystycznym CBS. W czasach społeczeństwa opartego na wiedzy, koszty pracy stały się ważnym parametrem oddziałującym na kształtowanie się nowoczesnych systemów zarządzania, a także służącym do pomiaru efektywności funkcjonowania tych systemów i inicjowania wzrostu gospodarczego. W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania kosztów pracy, jego próby, schematu losowania, uogólniania wyników, postępowania z brakiem odpowiedzi oraz rozpowszechniania wyników badania. Zamieszczono także charakterystykę komponentów jakości Europejskiego Systemu Statystycznego w badaniu kosztów pracy oraz dane statystyczne dotyczące godzinowych kosztów pracy i ich struktury w krajach Unii Europejskiej (UE). Autorka wskazuje, iż zmiany w statystyce kosztów pracy w UE będą powodować nowe zapotrzebowanie na informacje statystyczne w zakresie ilościowych i jakościowych składników kosztów pracy związanych z tworzeniem warunków pracy. (abstrakt oryginalny)

The article was created on the base of experiences coming from the cooperation between EUROSTAT, Federal Statistical Office Germany DESTATIS and Statistics Netherlands CBS. In the period on knowledge, based society labour costs have become a serious parameter having an impact on moulding modern management systems but also acted to measure efficiency of those system functioning and to initiate economic growth. In the elaboration, the basic information concerning object and subject range of labour costs survey, its sample, sampling scheme, results generalization, nonresponce procedure and dissemination of research findings were presented. The characteristic of quality of the European Statistical System components in labour costs survey and statistical data concerning labour costs per hour and their structure in EU Member States were also presented. The author also showed that changes in the labour cost statistics in EU will cause new demand for statistical information in the range of the quality and quantity of labour costs' components connected with the labour conditions' creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wiktor J. W. (1991), Koszty pracy w przedsiębiorstwach, Studia i materiały, Zeszyt 4 (344), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
  2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1735/2005 z 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy
  3. Was Kostet Arbeit In Deutschland?, Ergebnisse der Arbeitskostenerhebung 2004, Presseexemplar, Statistisches Bundesamt-DESTATIS
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu