BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorb-Gała Alina
Tytuł
Współczesne tendencje zmian w systemie kontroli w przedsiębiorstwie
Contemporary Tendencies of Changes in Control System of Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 280-285, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Teoria kontroli, System kontroli, Kontrolne funkcje zarządzania
Control theory, Control system, Control function of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W praktyce najczęściej kontrola w przedsiębiorstwie lokuje się pomiędzy dwiema koncepcjami: kontrolą biurokratyczną i kontrolą klanu, które zostały szczegółowo przedstawione w artykule. Autorka jednak zaznaczyła, że większość organizacji nie ogranicza się tylko do jednego z wymienionych sposobów projektowania kontroli. Najczęściej organizacja wybiera jedną z nich, a następnie wprowadza pewne instrumenty kontroli rynkowej. Kluczową sprawą w każdym, ze sposobów jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu kontroli, który pomoże organizacji w osiąganiu jej celów.

Nowadays, control is becoming one of the most important part of management of enterprises. Managers constantly improve systems of control and search for the best solution of organizations in control systems. The paper presents contemporary tendencies of changes in control systems and mentions propositions of control systems from literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fama E.F., Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy" 1980, vol. 88, nr 2.
  2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  3. Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Oivnership Structure, "Journal of Financial Economic" 1976, vol. 3, nr 4.
  5. Kuc B.R., Kontrola w zarządzaniu przyszłością, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005.
  6. Peszko A., Rada Nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006.
  7. Przybyła M., Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław 2001.
  8. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  9. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
  10. Urbanek P., Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, [w:] S. Rudolf (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu