BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otoliński Eugeniusz
Tytuł
Przemiany struktury agrarnej i organizacja produkcji rolniczej w województwie małopolskim w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002
Changes to Farming Structure and Organization of Farming Production in Małopolskie in the Light of 2002 Agricultural Census
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 111-134, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Struktura agrarna, Produkcja rolna, Użytkowanie ziemi, Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Hodowla zwierząt
Agrarian structure, Agricultural production, Land use, Arable farm, Crop production, Animal husbandry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono przemiany w strukturze agrarnej województwa małopolskiego zaistniałe w latach 1996-2002. Stwierdzono jej przestrzenne zróżnicowanie w wydzielonych przez Urząd Statystyczny w Krakowie trzech podregionach. Zbadano stan organizacji produkcji rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej) oraz jej zmiany w czasie i zróżnicowanie w przestrzeni.

The paper presents the transformation of the agricultural structure and production process in the region of Małopolska in 1996-2002. The said period recorded the further fragmentation and polarization of farms, resulting in the decrease in the number of medium size farms in favour of small and large ones. A regression of the size of farms was recorded, the average size of which amounted to merely 2.61 hectares including 2.1 hectares of arable land, which is 2.7 times less than the average figure for Poland. Nearly one third of farms represent subsistence farming, with merely 15% of farms marketing their products. Old age and disability pensions account for as much as 35.6% of rural households' revenues. In the organization of agricultural production different trends may be recorded - both extensive-based processes, which manifest themselves in an increase in wasteland, and rationalization-oriented ones leading to more effective farming. A decrease has been recorded in the number of all domestic animals per one unit of land. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Guzik C., Rolnicze użytkowanie ziemi. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 2. Kamiński W., Przemiany w organizacji gospodarstw rolnych — regionalne uwarunkowania, szanse i zagrożenia (w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską), Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Kraków 1998, z. 55, t. 1.
 3. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, PAN, Wrocław 1965.
 4. Kubica J., Kierunki rozwoju rolnictwa w górach, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1980, z. 235.
 5. Kubica J., Rozmieszczenie i kierunki rozwoju produkcji rolniczej na terenie ziem górskich południowej Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 6. Otoliński E., Problemy organizacyjne rolnictwa Polski południowej, „Przegląd Organizacji” 1999, nr 4.
 7. Otoliński E., Przemiany w organizacji gospodarstw w Polsce południowej, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Kraków 1998, z. 55.
 8. Otoliński E., Rozważania nad problemami wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Kraków 2001, z. 78.
 9. Otoliński E., Wielicki W., Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, Roczniki AR w Poznaniu. Poznań 2003, CCCLVIII.
 10. Otoliński E.. Wielicki W., Koncepcja rozwoju wsi i rolnictwa u progu XXI wieku, Roczniki Nauk Rolniczych 2003, t. 90, z. 2.
 11. Powszechny Spis Rolny — Przemiany agrarne, GUS, Olsztyn 2003.
 12. Powszechny Spis Rolny - Raport z wyników spisów powszechnych. Województwo małopolskie, Urząd Statystyczny, Kraków 2003.
 13. Powszechny Spis Rolny - Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. Województwo małopolskie. Urząd Statystyczny, Kraków 2003.
 14. Powszechny Spis Rolny - Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Województwo małopolskie, Urząd Statystyczny, Kraków 2003.
 15. Powszechny Spis Rolny - Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Województwo małopolskie, Urząd Statystyczny, Kraków 2003.
 16. Radwan A., Sarat S., Zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych w rolnictwie Małopolski, Roczniki Naukowe, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Puławy 2004.
 17. Runowski H., Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce, „Postępy Nauk Rolniczych” 2004, nr 3.
 18. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu